Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej (podwójnie ślepa recenzja). Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej.

Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna, a wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

ISSN: 0027-5344 (Print) ISSN: 2720-7021 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

„Muzyka” 2022 nr 2 w przygotowaniu

2022-05-16

Zeszyt 2022/2 zawierać będzie studia poświęcone muzyce i kulturze muzycznej XX wieku oraz recenzje najnowszych publikacji muzykologicznych. Wśród autorów: Olena Berehova, Beata Bolesławska-Lewandowska, Magdalena Dziadek, Krzysztof Guczalski, Violetta Kostka, Marcin Łukasz Mazur, Wioleta Muras, Michał Piekarski, Marzanna Popławska, Małgorzata Sieradz, Katarzyna Spurgjasz. Zeszyt ukaże się drukiem w drugiej połowie czerwca 2022.

 

Zeszyt 2022 nr 1 ukazał się drukiem

2022-03-25

Ukazał się zeszyt 2022/1 poświęcony historii muzyki długiego XIX wieku (zob. spis treści). Autorzy: Irena Bieńkowska, Jolanta Bujas-Poniatowska, Jakub Chachulski, Barbara Chmara-Żaczkiewicz, Andrzej Edward Godek, Wojciech Gurgul, Ryszard Lubieniecki, J. Mackenzie Pierce, Kamil Poniatowski, Kateryna Schöning, Mariusz Urban, Małgorzata Woźna-Stankiewicz. Zeszyt można nabyć w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com. Wersja on-line dostępna jest tutaj.

Zaproszenie do nadsyłania książek do recenzji

2022-01-06

Zapraszamy wszystkie wydawnictwa publikujące prace muzykologiczne (monografie autorskie i zbiorowe, edycje krytyczne) do nadsyłania na adres redakcji swoich publikacji. Najbardziej interesujące z nich zostaną poddane recenzji na łamach czasopisma. Wszystkie otrzymane prace odnotowywane są w dziale „Publikacje nadesłane” wraz z krótką notą o ich zawartości. • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MNISW
100 punktów