Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej. Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej.

ISSN: 0027-5344 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Zaproszenie do nadsyłania książek do recenzji

2022-01-06

Zapraszamy wszystkie wydawnictwa publikujące prace muzykologiczne (monografie autorskie i zbiorowe, edycje krytyczne) do nadsyłania na adres redakcji swoich publikacji. Najbardziej interesujące z nich zostaną poddane recenzji na łamach czasopisma. Wszystkie otrzymane prace odnotowywane są w dziale „Publikacje nadesłane” wraz z krótką notą o ich zawartości.

"Muzyka" 2021 nr 4 opublikowana

2021-12-24

Ukazał się drukiem ostatni zeszyt rocznika 2021. Znalazły się w nim teksty poświęcone muzyce XX i XXI wieku oraz etnomuzykologii (Spis treści). Wśród autorów: Tomasz Baranowski, Rafał Ciesielski, Ewa Dahlig-Turek, Weronika Grozdew-Kołacińska, Jolanta Guzy-Pasiak, Violetta Kostka, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Zbigniew J. Przerembski, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Rutkowska, Luisa Santacesaria, Małgorzata Sieradz i Sławomir Wieczorek. "Muzyka" 2021 nr 4 dostępna jest w księgarniach Empik oraz na Empik.com.

Wersja on-line udostępniona zostanie w lutym 2022 roku. • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MEiN
100 punktów