Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej. Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej.

ISSN: 0027-5344 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Nowa punktacja czasopisma

2021-02-11

Informujemy naszych autorów, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku punktacja czasopisma został zwiększona z 40 do 70 punktów.

„Muzyka” 2020/4 w wolnym dostępie

2021-02-04

Najnowszy zeszyt czasopisma poświęcony jest historii muzyki XIX i XX wieku oraz współczesnej fonografii. Pełna zawartość: TUTAJ.

Trwają prace nad zeszytem 2021/1

2021-02-01

Pierwszy zeszyt rocznika 2021 poświęcony będzie zagadnieniom historii muzyki od średniowiecza do końca XVIII wieku. Wśród autorów: Marek Bebak, Irina Chachulska, Jakub Chachulski, Antonio Chemotti, Nicolò Ferrari, Bartłomiej Gembicki, Dominika Grabiec, Tomasz Jasiński, Katarzyna Korpanty, Jakub Kubieniec i Ryszard Lubieniecki. Zeszyt ukaże się pod koniec marca 2021 roku. • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MNISW
70 punktów