O czasopiśmie

Historia

Historia pisma sięga wydawanego w latach 1928-1933 i 1948-1950 "Kwartalnika Muzykologicznego" redagowanego przez prof. Adolfa Chybińskiego oraz dwumiesięcznika "Muzyka" publikowanego w latach 1950-1956 jako organ Państwowego Instytutu Sztuki (od 1959 roku Instytut Sztuki PAN) i Związku Kompozytorów Polskich. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika "Muzyka" był prof. Józef Michał Chomiński (1956-1971), po nim tę funkcję przejmowali kolejno: Elżbieta Dziębowska (1972-1994), Katarzyna Morawska (1994-1996), Maciej Gołąb (1996-2002), Elżbieta Witkowska-Zaremba (2003-2015) i Paweł Gancarczyk (od 2016 r.).

Profil naukowy

"Muzyka" jest - zgodnie z nadanym w 1956 roku podtytułem - "kwartalnikiem poświęconym historii i teorii muzyki", stanowiąc główną w Polsce platformę prezentowania wyników badań muzykologicznych. Choć skupia się na polskiej tradycji muzycznej, w jej rozmaitych kontekstach, to jednak publikuje teksty dotyczące również innych zagadnień, zwłaszcza powiązanych z kulturą muzyczną krajów Europy Środkowej. Kwartalnik otwarty jest na ujęcia interdyscyplinarne łączące studia nad muzyką z historią, literaturoznawstwem, kulturoznawstwem, historią sztuki, etnologią i filozofią. Zawiera obszerny dział recenzji publikacji naukowych, a także dział informacji z kroniką najważniejszych wydarzeń muzykologicznych kraju. Wśród autorów znajdują się przedstawiciele wielu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, publikujący po polsku (ze streszczeniami w języku angielskim), angielsku lub niemiecku.