O czasopiśmie


 

Historia

Historia pisma sięga wydawanego w latach 1928-1933 i 1948-1950 „Kwartalnika Muzykologicznego” redagowanego przez prof. Adolfa Chybińskiego oraz dwumiesięcznika „Muzyka” publikowanego w latach 1950-1956 jako organ Państwowego Instytutu Sztuki (od 1959 roku Instytut Sztuki PAN) i Związku Kompozytorów Polskich. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka” był prof. Józef Michał Chomiński (1956-1971), po nim tę funkcję przejmowali kolejno: Elżbieta Dziębowska (1972-1994), Katarzyna Morawska (1994-1996), Maciej Gołąb (1996-2002), Elżbieta Witkowska-Zaremba (2003-2015) i Paweł Gancarczyk (od 2016 r.). O historii i teraźniejszości „Muzyki” opowiada film z 2020 roku.

Profil naukowy

„Muzyka” jest - zgodnie z nadanym w 1956 roku podtytułem - „kwartalnikiem poświęconym historii i teorii muzyki”, stanowiąc główną w Polsce platformę prezentowania wyników badań muzykologicznych. Choć skupia się na polskiej tradycji muzycznej, w jej rozmaitych kontekstach, to jednak publikuje teksty dotyczące również innych zagadnień, zwłaszcza powiązanych z kulturą muzyczną krajów Europy Środkowej. Kwartalnik otwarty jest na ujęcia interdyscyplinarne łączące studia nad muzyką z historią, literaturoznawstwem, kulturoznawstwem, historią sztuki, etnologią i filozofią. Zawiera obszerny dział recenzji publikacji naukowych. Wśród autorów znajdują się przedstawiciele wielu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, publikujący po polsku (ze streszczeniami w języku angielskim) lub angielsku.

Zapraszamy do współpracy zarówno doświadczonych, jak i początkujących badaczy. Przyjmujemy wyłącznie oryginalne teksty mieszczące się w profilu naukowym czasopisma. Zob. również: proces recenzji.

Częstotliwość i forma wydawnicza

Każdego roku wydawane są cztery zeszyty czasopisma: nr 1 do końca marca, nr 2 do końca czerwca, nr 3 do końca września, nr 4 do końca grudnia. W każdym roku publikowanych jest około 40 tekstów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Niezwłocznie czasopismo udostępniane jest w wolnym dostępie (od 2022/4 open access CC BY 4.0).

Opłaty

W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w debacie akademickiej nie pobieramy od autorek i autorów żadnych opłat.