ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja przyjmuje teksty, które 1) są wynikiem samodzielnych badań, 2) nie były wcześniej nigdy publikowane (dotyczy to także innych wersji językowych); 3) stanowią oryginalny i istotny wkład w rozwój wiedzy; 4) zawierają precyzyjne odnośniki do wykorzystanych źródeł, z poszanowaniem praw autorskich innych osób. W przypadku znalezienia błędów, łamiących powyższe zasady, autorzy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania redakcji. Oczekujemy, że autorzy zwrócą szczególną uwagę na zamieszczenie w swych tekstach informacji o ewentualnym udziale innych osób na wszystkich etapach ich powstawania zgodnie z zasadą eliminowania zjawisk tzw. "ghostwriting" i "guest authorship".