Kontakt

Kwartalnik "Muzyka"
Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa
Polska

Główna osoba do kontaktu

dr Małgorzata Sieradz
sekretarz redakcji
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
(+48 22) 50 48 238

Wsparcie techniczne