Kontakt

Kwartalnik "Muzyka"
Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa
Polska

Wydawcy / Publishers:
- Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, wydawnictwo@ispan.pl
- Stowarzyszenie Liber pro Arte, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, liberproarte@liberproarte.eu

Sprzedaż / Sale and subscription:
wydawnictwo@ispan.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Małgorzata Sieradz
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
(+48 22) 50 48 238

Wsparcie techniczne