LISTA OSÓB RECENZUJĄCYCH


Recenzenci dobierani są w zależności od tematyki tekstu, z uwzględnieniem potencjalnego konfliku interesów z autorem. Jeden z dwóch ekspertów może być członkiem Rady Redakcyjnej, o ile tematyka znajduje się w zakresie jego specjalizacji. W każdym roczniku około 20% recenzentów pochodzi z ośrodków zagranicznych.

Recenzenci w 2022 r.:

Tomasz Baranowski, Uniwersytet Warszawski (PL)
Rodolfo Barroncini, Conservatorio di Adria (I)
Irena Bieńkowska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Marcin Bogucki, Uniwersytet Warszawski (PL)
Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Ivano Cavallini, University of Palermo (I)
Irina Chachulska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Jakub Chachulski, Instytut Sztuki PAN (PL)
Zofia Chechlińska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (PL)
Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (PL)
Magdalena Dziadek, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Joanna Frońska, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, CNRS, Paris-Aubervilliers (FR)
Małgorzata Gamrat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL)
Ryszard Daniel Golianek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Czesław Grajewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (PL)
Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Tomasz Jasiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (PL)
Tomasz Jeż, Uniwersytet Warszawski (PL)
Moritz Kelber, Ludwig-Maximilians-Universität München (DE)
Katarzyna Korpanty, Instytut Sztuki PAN (PL)
Violetta Kostka, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (PL)
Jakub Kubieniec, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Agnieszka Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Iwona Lindstedt, Uniwersytet Warszawski (PL)
Urszula Makowska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Alina Mądry, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Wojciech Odoj, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Massimo Privitera, University of Palermo (I)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Nicholas Reyland, The Royal Northern College of Music (GB)
Krzysztof Rottermund, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz (PL)
Ewa Schreiber, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (PL)
Renata Suchowiejko, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Elżbieta Szczepańska vel Szczepańska-Lange, badaczka niezależna, Warszawa (PL)
Marcin Szelest, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (PL)
Dariusz Tabor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (PL)
Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Rodobaldo Tibaldi, University of Pavia (I)
Ryszard Wieczorek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Piotr Wiśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL)
Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Uniwersytet Jagielloński (PL) (em.)
Alina Żórawska-Witkowska, Uniwersytet Warszawski (PL) (em.)

Recenzenci w latach 2019-2021:

Karol Berger, Stanford University (US)
Irena Bieńkowska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Vincenzo Borghetti, Università di Verona (I)
Irina Chachulska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Jakub Chachulski, Instytut Sztuki PAN (PL)
Ivano Cavallini, Università di Palermo (I)
Zofia Chechlińska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (PL)
Anna Chęćka, Uniwersytet Gdański (PL)
Agnieszka Chwiłek, Uniwersytet Warszawski (PL)
Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Stephen A. Crist, Emory University, Atlanta (US)
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (PL) (em.)
Piotr Dahlig, Uniwersytet Warszawski (PL)
Ewa Dahlig-Turek, Instytut Sztuki PAN (PL)
Louis Delpech, Universität Zürich (CH)
Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (PL)
Magdalena Dziadek, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Scott L. Edwards, Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien (AT)
Ewa Fiuk, Instytut Sztuki PAN (PL)
Małgorzata Gamrat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL)
Marcin Gmys, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Ryszard Daniel Golianek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (PL)
Dominika Grabiec, Instytut Sztuki PAN (PL)
Mariusz Gradowski, Uniwersytet Warszawski (PL)
Weronika Grozdew-Kołacińska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Barbara Haggh-Huglo, University of Maryland, College Park (US)
Zofia Helman, Uniwersytet Warszawski (PL) (em.)
Lenka Hlávková, Univerzita Karlova (CZ)
Alicja Jarzębska, Uniwersytet Jagielloński (PL) (em.)
Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (PL)
Tomasz Jeż, Uniwersytet Warszawski (PL)
Grzegorz Joachimiak, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Stefan Keym, Universität Leipzig (DE)
Péter Király, Deutsche Lautengesellschaft (DE)
Metoda Kokole, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SI)
Małgorzata Komorowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (PL) (em.)
Violetta Kostka, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (PL)
Alicja Kozłowska-Lewna, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (PL)
Jakub Kubieniec, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Andrew Lamb, University of Oxford (GB)
Christian Thomas Leitmeir, University of Oxford (GB)
Agnieszka Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Bożena Lewandowska, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Iwona Lindstedt, Uniwersytet Warszawski (PL)
Beata Lorens, Uniwersytet Rzeszowski (PL)
Sylwia Makomaska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Livio Marcaletti, Österreichische Akademie der Wissenschaften (AT)
Ryszard Mączyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL)
Alina Mądry, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Bożena Muszkalska, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Marek Nahajowski, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (PL)
Katarzyna Naliwajek-Mazurek, Uniwersytet Warszawski (PL)
Maria Napiontkowa, Instytut Sztuki PAN (PL) (em.)
Tomasz Nowak, Uniwersytet Warszawski (PL)
Wojciech Odoj, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Szymon Paczkowski, Uniwersytet Warszawski (PL)
Klaus Pietschmann, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (DE)
Anna G. Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński (PL)
Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Panagiotis Poulopoulos, Deutsches Museum, München (DE)
Zbigniew J. Przerembski, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Instytut Sztuki PAN (PL)
Nicholas Reyland, The Royal Northern College of Music (GB)
Krzysztof Rottermund, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz (PL)
Bernhold Schmid, Bayerische Akademie der Wissenschaften (DE)
Thomas Schmidt, University of Huddersfield (GB)
Zbigniew Skowron, Uniwersytet Warszawski (PL) (em.)
Kinga Strycharz-Bogacz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL)
Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Małgorzata A. Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski (PL)
Eva Veselovská, Ústav hudobnej vedy, Slovenská akadémia vied (SK)
Benjamin Vogel, Lunds universitet (SE) (em.)
Magdalena Walter-Mazur, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Ryszard Wieczorek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski (PL)
Piotr Wiśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL)
Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN (PL)
Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Uniwersytet Jagielloński (PL) (em.)
Elżbieta Zwolińska, Uniwersytet Warszawski (PL) (em.)
Alina Żórawska-Witkowska, Uniwersytet Warszawski (PL) (em.)