POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe i adresy e-mail wprowadzone na stronie internetowej „Muzyki” będą wykorzystywane do celów publikacji tego czasopisma, komunikacji z autorami oraz umożliwienia czytelnikom kontaktu z autorami. Poza tym zakresem nie będą udostępniane osobom trzecim.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ispan.pl.