Zespół redakcyjnyRedakcja:

redaktor naczelny
dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN
pawel.gancarczyk@ispan.pl

sekretarz redakcji
dr Małgorzata Sieradz
muzyka.kwartalnik@ispan.pl

redaktorzy:
dr Antonio Chemotti 
antoniochemotti@hotmail.it

dr Jolanta Guzy-Pasiak 
jolanta.guzy-pasiak@ispan.pl

dr Grzegorz Zieziula 
grzegorz.zieziula@ispan.pl


Rada redakcyjna: