PROCES RECENZJI

Nadesłane do publikacji teksty podlegają wstępnej ocenie przez redakcję, która może je odrzucić już na tym etapie, jeśli nie odpowiadają one profilowi pisma, nie noszą znamion oryginalności, nie odpowiadają wytycznym dla autorów lub łamią zasady etyki publikacji. Pozytywnie zaopiniowane teksty są następnie kierowane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora i nie posiadających z nim konfliktu interesów. Obowiązuje zasada podwójnej anonimowości (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości), a pisemna recenzja winna zawierać jednoznaczny wniosek rekomendujący przyjęcie tekstu lub jego odrzucenie. O ostatecznym zakwalifikowaniu do druku decyduje redaktor naczelny. Na każdym etapie procesu recenzyjnego redakcja może zasięgać opinii członków Rady Redakcyjnej.

Formularz recenzji pl

Formularz recenzji en