PRAWA AUTORSKIE I ARCHIWIZACJA


PRAWA AUTORSKIE

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

ARCHIWIZACJA

Zachowanie dostępu do „Muzyki” jest zapewnione dzięki archiwizacji w repozytorium POLONA (bibliotece cyfrowej stworzonej przez Bibliotekę Narodową, służącej nieodpłatnemu udostępnianiu w formie cyfrowej zasobów Biblioteki Narodowej i innych instytucji). Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne w repozytorium POLONA także w przypadku, gdyby czasopismo przestało się ukazywać.

AUTOARCHIWIZACJA

Zachęcamy autorki i autorów, by samodzielnie archiwizowali w Internecie opublikowane wersje artykułów, na przykład na swoich stronach internetowych albo w repozytoriach instytucjonalnych, podając szczegóły bibliograficzne (w tym numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w „Muzyce”.

Szczegółowe informacje na ten temat podaje serwis Sherpa Romeo.