ZASADY OTWARTEGO DOSTĘPU


Otwarty dostęp to jeden z najważniejszych aspektów naszej polityki redakcyjnej i etyki publikacji. Stosujemy zasady otwartego dostępu określone w The Budapest Open Access Initiative (BOAI).

„Muzyka” jest wydawana w formule pełnego otwartego dostępu, na licencji CC BY 4.0, a autorzy zachowują pełne prawa autorskie (prawa autorskie i archiwizacja). Od zeszytu 1/2017 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorek i autorów. Każdy artykuł jest rejestrowany w systemie DOI (Crossref). Prosimy, aby autorki i autorzy posługiwali się numerem DOI, archiwizując opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych i w repozytoriach. 

Wszystkie publikowane treści dostępne są nieodpłatnie, bez opóźnienia, dostęp nie wymaga rejestracji. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania warunków licencji, informacji licencyjnej i wskazania autorek i/lub autorów jako właścicieli/ek praw do tekstu. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.