ZASADY OTWARTEGO DOSTĘPU


 

„Muzyka” jest wydawana w formule pełnego otwartego dostępu, na licencji CC BY 4.0, a autorzy zachowują pełne prawa autorskie (prawa autorskie i autoarchiwizacja). Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorki i autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorek i autorów. Każdy artykuł jest rejestrowany w systemie DOI (Crossref). Prosimy, aby autorki i autorzy posługiwali się numerem DOI, archiwizując opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych i w repozytoriach. 

Wszystkie publikowane treści dostępne są nieodpłatnie, dostęp nie wymaga rejestracji. Zezwala się na dowolne niekomercyjne wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania warunków licencji, informacji licencyjnej i wskazania autorek i/lub autorów jako właścicieli/ek praw do tekstu.