Karmelitański inwentarz muzyczny z 1739 roku


Abstrakt

W Archiwum Karmelitów w Krakowie na Piasku odnaleziono nieznany dotąd inwentarz muzykaliów z 1739 roku. Zanotowano w nim tytuły około 260 kompozycji, które znajdowały się w zbiorach muzycznych krakowskiej kapeli karmelitańskiej w I połowie XVIII wieku. Jest to bardzo cenne znalezisko, gdyż zasadniczo zmienia naszą wiedzę o działalności kapeli karmelitów. Jedynym źródłem informacji o jej repertuarze był dotąd inwentarz z lat 1660–1684, opublikowany przez Tadeusza Maciejewskiego na łamach „Muzyki” w 1976 roku, odnotowano w nim jednak zupełnie inne tytuły kompozycji.

W inwentarzu z XVIII wieku większość tytułów mszy, litanii, motetów, hymnów i koncertów kościelnych zapisano bez podania nazwiska kompozytora. Wśród nielicznie zanotowanych nazwisk pojawiają się kompozytorzy polscy lub aktywni na terenie Rzeczpospolitej w I połowie XVIII wieku, tzn. Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Jacek Szczurowski, Paweł Sieprawski, Józef Kobierkowicz, Szymon Ferdynand Lechleitner, nieznany z imienia Pszczeński, a także twórcy środkowoeuropejscy: Johann Valentin Rathgeber i Šimon Brixi. Inwentarz przynosi informacje o kilku kompozycjach tych autorów, nieodnotowanych w innych źródłach.

 


Słowa kluczowe

Karmelici; Kraków; inwentarz muzykaliów; XVIII wiekByczkowska-Sztaba, Jolanta. Rękopisy i druki muzyczne z XVIII wieku w zbiorach Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile [dokument elektroniczny]. Katalog tematyczny. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2013. Chrzanowski, Tadeusz, Tadeusz Maciejewski, opr. Graduał karmelitański z 1644 roku o. Stanisława ze Stolca. warszawa: instytut wydawniczy PaX, 1976.

Gołos, Jerzy. „muzykalia biblioteki klasztoru na Piasku w Krakowie”. Muzyka 11, nr 3–4 (1966): 86–97.

Górski, Konrad, Jerzy woronczak, opr. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955.

Grabiec, Dominika. „«Ave Maris stella» Szymona Ferdynanda Lechleitnera ze zbioru muzykaliów po klasztorze Pijarów w Podolińcu”. Muzyka 57, nr 3 (2012): 231–242.

Grabiec, Dominika. „Offertoria Szymona Ferdynanda Lechleitnera ze zbiorów muzykaliów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu”. Przegląd Muzykologiczny 6 (2006): 17–59.

Kochanowicz, Jerzy. Słownik geografczny jezuickich burs muzycznych. Materiały. Kraków: WAM, 2002.

Kolak, Wacław. Katalog Archiwum oo. Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”. 1398–1945 (1988). Kraków: Zakon oo. Karmelitów, 1997.

Konik, Marcin. „Muzyka religijna Johanna Valentina Rathgebera (1682–1750) w świetle źródeł polskich”. Muzyka 53, nr 3 (2008): 31–43.

Lepszy, Kazimierz, red. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1953.

Maciejewski, Tadeusz. „Działalność muzyczna Bractwa szkaplerznego w kościele oo. Karmelitów trzewiczkowych w Krakowie na Piasku”. Muzyka 23, nr 2 (1978): 59–71.

Maciejewski, Tadeusz. „Inwentarz muzykaliów kapeli karmelickiej w Krakowie na Piasku z lat 1665–1684”, Muzyka 21, nr 2 (1976): 77–99.

Maciejewski, Tadeusz. „Kilka uwag o muzyce i muzykach z klasztoru oo. Karmelitów trzewiczkowych w trembowli”. w: Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945), red. Leszek Mazepa. t. 3, 127–137. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.

Maciejewski, Tadeusz. „Muzycy karmeliccy z lwowskiego Conventus Major”. w: Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945), red. Leszek Mazepa. T. 5, 23–44. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

Maciejewski, Tadeusz. „O Eliaszu Karmelicie, Wawrzyńcu Zadorskim – warszawskim organmistrzu i Gabrielu Seneńskim – trębaczu”. Muzyka 22, nr 3 (1977): 111–115.

Maciejewski, Tadeusz. „Przyczynek do biografi Andrzeja Wołoszki (ca 1700–1757) i do historii kapel karmelickich”. Muzyka 20, nr 2 (1975): 73–81.

Matoga, Piotr. Organy w Bazylice oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2014.

Nowak-Romanowicz, Alina. „Brixi”. w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. t. 1, 422–423. Kraków: Pwm, 1979.

Patalas, Aleksandra. „Działalność i repertuar kapeli muzycznej w Rakowie Opatowskim w świetle źródeł archiwalnych”. w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami, red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika. T. 2, 28–44. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Podejko, Paweł. Kapela wokalno-instrumentalna paulinów na Jasnej Górze. Kraków: PWM, 1977.

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. „szczurowski Jacek”. w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. elżbieta Dziębowska. t. 10, 236–237. Kraków: Pwm, 2007.

Sieprawski, Paweł. Justus germinavit. Plaudite sidera. Regina caeli, wyd. Maciej Jochymczyk. Kraków: Musica Iagellonica, 2012 (= Sub Sole Sarmatiae 14).

Szweykowski, Zygmunt M., red. Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia I: katalog tematyczny. Kraków: PWM, 1986.

Tylka, Iwona. „Instrumentaliści i wokaliści kapeli jezuickiej kościoła ss. Piotra i Pawła w Krakowie”. Liturgia Sacra 20, nr 2 (2014): 427–478.

Walter-Mazur, Magdalena. Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku. Poznań: PTPN, 2014.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-19


Bebak, M. (2021). Karmelitański inwentarz muzyczny z 1739 roku. Muzyka, 66(1), 149-167. https://doi.org/10.36744/m.800

Marek Bebak 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.