Marcin Mielczewski, Koncerty wokalno-instrumentalne / Vocal-instrumental concertos, wyd. / ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, t. / vols. II/1–II/2, Warszawa 2018–2019

Marek Bebak


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858

Abstrakt

Recenzja książki: Marcin Mielczewski, Koncerty wokalno-instrumentalne / Vocal-Instrumental Concertos, wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, t.  II/1–II/2, Warszawa 2018–2019


Słowa kluczowe:

wydanie źródłowo-krytyczne

Pobierz


Opublikowane
2020-04-22

Cited By / Share

Bebak, M. (2020). Marcin Mielczewski, Koncerty wokalno-instrumentalne / Vocal-instrumental concertos, wyd. / ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, t. / vols. II/1–II/2, Warszawa 2018–2019 . Muzyka, 65(1), 141–145. https://doi.org/10.36744/m.304

Autorzy

Marek Bebak 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Polska
https://orcid.org/0000-0001-8882-2858

Statystyki

Abstract views: 144
PDF downloads: 176


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.