Głos z francuskich przedmieść – „Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe?” i „Bled Number One” Rabaha Ameur-Zaïmeche’a

Ewa Linek

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-0253-0270

Abstrakt

Autorka analizuje dyptyk filmowy francuskiego reżysera o algierskich korzeniach Rabaha Ameur-Zaïmeche’a: Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe? (2001) i Bled Number One (2006). W filmach tych twórca zastanawia się nad sytuacją społeczną, ekonomiczną i prawną, a także kondycją psychologiczną i uwarunkowaniami kulturowymi tysięcy imigrantów z Afryki Północnej oraz ich potomków zamieszkujących francuskie przedmieścia. Filmy poświęcone tym zagadnieniom powstają we Francji od dekad i stanowią przedmiot zainteresowania wielu badaczy zachodnich, jednak w Polsce wciąż nie poświęca się im należnej uwagi. Autorka dokonuje analizy składników świata przedstawionego w obu produkcjach przede wszystkim przez odniesienie ich do rzeczywistości pozafilmowej, w której poszukuje zakorzenienia fabuły i uzasadnienia jej poszczególnych elementów. Koncentruje się też na indywidualnym, paradokumentalnym stylu reżysera i stosowanych przez niego rozwiązaniach formalnych, demonstrując, w jaki sposób podkreślają one wymowę obu dzieł i jak ściśle są jej podporządkowane.

Słowa kluczowe:

kino imigrantów, francuskie przedmieścia, banlieues, imigranci z Maghrebu, kino beur

Abdallah, M. H. (2003). Pour en finir avec la double peine (1989-1992). Plein Droit, (56). http://www.gisti.org/spip.php?article4221
DOI: https://doi.org/10.3917/pld.056.0036   Google Scholar

Abdallah, M. H. (2008). Paroles et chansons de l’immigration (maghrébine). Vacarme, 3 (44), ss. 52-55. https://doi.org/10.3917/vaca.044.0052
DOI: https://doi.org/10.3917/vaca.044.0052   Google Scholar

al-Bukhari, S. (b. d.). 3322, ks. 59, Hadis 128. Sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari:3322
  Google Scholar

Amokrane, S. (2007). Tactikollectif: action culturelle et engagement politique. Empan, 3 (67), ss. 46-49. https://doi.org/10.3917/empa.067.0046
DOI: https://doi.org/10.3917/empa.067.0046   Google Scholar

Ben Jelloun, T. (1984). Hospitalité française. Racisme et immigration maghrébine. Paris: Éditions du Seuil.
  Google Scholar

Bobrik, M. (2014). Autobiograficzny film dokumentalny. Eksplikacja autorska filmu „Self(less)-Portrait”. Images, 15 (24), ss. 207-230. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.23
DOI: https://doi.org/10.14746/i.2014.24.23   Google Scholar

Borowski, M. (2020). Dekolonizacja dokumentu. Didaskalia. Gazeta Teatralna, (157-158), ss. 167-191. https://doi.org/10.34762/srtg-mh52
  Google Scholar

Boucher, M. (2014). Police de rue, habitants des quartiers populaires et usage de la force. Analyse d’un processus de défiance réciproque. Pensée Plurielle, 2 (36), ss. 77-109. https://doi.org/10.3917/pp.036.0077
DOI: https://doi.org/10.3917/pp.036.0077   Google Scholar

Charef, M. (1983). Le thé au harem d’Archi Ahmed. Paris: Mercure de France.
  Google Scholar

Chebel, M. (1995). Dictionnaire des symbols musulmans. Rites, mystique et civilization. Paris: Albin Michel.
  Google Scholar

Desbarats, C. (2006). „Bled Number One” de Rabah Ameur-Zaïmeche. Esprit, 7 (326), ss. 179-183.
DOI: https://doi.org/10.3917/espri.0607.0179   Google Scholar

Dhoquois, A. (2011). Paroles libres de… jeunes de banlieue. Paris: Express Roularta Éditions.
  Google Scholar

El Galaï, F. (2005). L’identité en suspens. À propos de la littérature beur. Paris: L’Harmattan.
  Google Scholar

Ervine, J. (2013). Cinema and the Republic: Filming on the Margins in Contemporary France. Cardiff: University of Wales Press – French and Francophone Studies.
  Google Scholar

Gaulier, A. (2015). La musique du groupe Zebda entre configurations identitaires et pouvoir symbolique. Transposition. Musique et Sciences Sociales, (5). https://doi.org/10.4000/transposition.1398
DOI: https://doi.org/10.4000/transposition.1398   Google Scholar

Germes, M. (2011). Récits de conflit et territoire: les quartiers sensibles dans les discours policiers. Justice Spatiale – Spatial Justice, (4). http://www.jssj.org/article/recits-de-conflit-et-territoire/
  Google Scholar

Hammoudi, K. (2013, 25 lutego). Hommage à Akli Yahyaten. LeMidi-dz.com. http://www.lemidi-dz.com/index.php?operation=voir_article&id_article=culture@art2@2013-02-25
  Google Scholar

Higbee, W. (2013). Post-Beur Cinema: North African Émigré and Maghrebi-French Filmmaking in France Since 2000. Edinburgh: Edinburgh University Press.
DOI: https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748640041.001.0001   Google Scholar

Jeamart, A. (2006, 7 czerwca). Être vivant et faire du cinéma. Entretien avec Rabah Ameur-Zaïmeche. Critikat.com. https://www.critikat.com/panorama/entretien/rabah-ameur-zaimeche-686/
  Google Scholar

Keil, R. (1991). Entre le politique et l’ésthétique. Itinéraires et Contacts de Cultures, (14), ss. 159-169.
  Google Scholar

Lacoste-Dujardin, C. (1996). Des mères contre les femmes. Maternité et patriarcat au Maghreb. Paris: La Découverte/Poche.
DOI: https://doi.org/10.3917/dec.lacos.1996.01   Google Scholar

Linek, E. (2010). Dyskurs tożsamościowy w twórczości filmowej Mahmouda Zemmouriego. Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze, 3, ss. 107-116.
  Google Scholar

Mathieu, L. (2001). Double-peine: les fondements juridiques d’une discrimination légale. Mouvements, 1 (13), ss. 83-87.
DOI: https://doi.org/10.3917/mouv.013.0083   Google Scholar

Met, P., Schilling, D. (2018). Screening the Paris Suburbs: From the Silent Era to the 1990s. Manchester: Manchester University Press.
DOI: https://doi.org/10.7228/manchester/9781526106858.001.0001   Google Scholar

Moussaoui, A. (2006). De le violence en Algérie. Les lois du chaos. Arles: Actes Sud/MMSH.
  Google Scholar

Pospieszyńska, A. (2015). Kino „beur” jako wyraz przemian społeczno-kulturalnych we Francji. Ogrody Nauk i Sztuk, (5), ss. 571-576.
DOI: https://doi.org/10.15503/onis2015.571.576   Google Scholar

Przylipiak, M. (1998). Film dokumentalny jako gatunek retoryczny. Kwartalnik Filmowy, (23), ss. 5-19.
  Google Scholar

Przylipiak, M. (2000). Obiektywizm i procedury obiektywizujące w filmie dokumentalnym. Principia, 26, ss. 25-53.
  Google Scholar

Przylipiak, M. (2008). Kino bezpośrednie a amerykańska awangarda filmowa lat sześćdziesiątych. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska, (6), ss. 165-181.
  Google Scholar

Slimane, B. A. (2011, 31 października). Zerda L’bir, un rite ancestral célébré. DepecheDeKabylie.com. https://www.depechedekabylie.com/culture/101548-zerda-lbir-un-rite-ancestral-celebre/
  Google Scholar

Tervonen, T. (2002, 31 października). On His Film „Wesh Wesh. Qu’est-ce qui se passe?”. „A War Against the Poor”. Interview with Rabah Ameur-Zaïmèche. Africultures.com. http://africultures.com/on-his-film-wesh-wesh-quest-ce-qui-se-passe-a-war-against-the-poor-5631/
  Google Scholar

Włodek, L. (2020). Gorsze dzieci republiki. O Algierczykach we Francji. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
  Google Scholar

Zmarz-Koczanowicz, M. (2012). Zagadnienie inscenizacji fabularnej w filmie dokumentalnym i metody dokumentalnej w filmie fabularnym na przykładzie dwóch zrealizowanych przeze mnie filmów: fabularnego „Kraju świata” i dokumentalnego „Urzędu”. W: M. Jazdon, K. Mąka-Malatyńska, P. Pławuszewski (red.), Pogranicza dokumentu (ss. 11-21). Poznań: Centrum Kultury Zamek.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Linek, E. (2022) „Głos z francuskich przedmieść – „Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe?” i «Bled Number One» Rabaha Ameur-Zaïmeche’a”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 80–102. doi: 10.36744/kf.928.

Autorzy

Ewa Linek 
https://orcid.org/0000-0002-0253-0270

Magister filozofii i kulturoznawstwa, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych są kinematografie bliskowschodnie i maghrebskie, które bada w kontekście kulturowym, społecznym, politycznym i religijnym. Autorka artykułów o kinie Maghrebu i innych aspektach kultury tego obszaru publikowanych m.in. w „The Maghreb Review” i „Bliski Wschód. Społeczeństwa – Polityka – Tradycje”.Statystyki

Abstract views: 177
PDF downloads: 89


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Ewa Linek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA