Między zniszczeniem a nadzieją. Wizja apokalipsy w „Drodze” Johna Hillcoata

Małgorzata Sokołowska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Autorka artykułu, wpisując swe rozważania w nurt antropologii filmu, podejmuje zagadnienie obrazu apokalipsy w filmie Johna Hillcoata Droga (2009), będącego adaptacją powieści Cormaca McCarthy’ego o tym samym tytule. Wizja końca świata w opisywanym dziele jest realistycznym przedstawieniem niepokojów eschatologicznych tkwiących we współczesnej świadomości. Jeśli przyjąć za Erichem Auerbachem, że realizm jest „odsłonięciem rzeczywistości”, być może uzasadniony będzie wniosek, iż Droga odpowiada na współczesne poczucie „kryzysowości”. W filmie Hillcoata obecny jest też jednak opisywany przez Jacoba Taubesa apokaliptyczny paradoks – napięcie między zniszczeniem a nadzieją na to, co być może przynosi zniszczenie.


Słowa kluczowe:

John Hillcoat, Cormac McCarthy, apokalipsa, eschatologia

Bielik-Robson, Agata. Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków: Universitas, 2004.
  Google Scholar

Bielik-Robson, Agata. Apokalipsa: objawienie i zniszczenie. W: Scenariusze końca, red. D. Czaja. Wołowiec: Czarne, 2015.
  Google Scholar

Davies, Christopher i in. “Constrainsts from material properties of the dynamics of Earth’s core”. Nature Geoscience 8 (2015).
DOI: https://doi.org/10.1038/ngeo2492   Google Scholar

Jordan, Thomas. “„I’m not a retard”: Intellectual Disability and Human Comminuty in Cormac McCarthy’s “The Road””. The Explicator 3 (2001).
  Google Scholar

Kermode, Frank. Znaczenie końca, tłum. O. i W. Kubińscy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.
  Google Scholar

Paryż, Marek. „Cormac McCarthy: „Nie ma czegoś takiego jak życie bez rozlewu krwi””. W: Cormac McCarthy, red. M. Paryż. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323515487.pp.7-16   Google Scholar

Softing, Inger-Anne. “Between Dystopia and Utopia: The Post-Apocalyptic Discourse of Cormac McCarthy’s “The Road””. English Studies 6 (2013).
DOI: https://doi.org/10.1080/0013838X.2013.815390   Google Scholar

Taube, Jacob. Zachodnia eschatologia. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Sokołowska, M. (2016) „Między zniszczeniem a nadzieją. Wizja apokalipsy w «Drodze» Johna Hillcoata”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 156–164. doi: 10.36744/kf.2145.

Autorzy

Małgorzata Sokołowska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Antropolog kultury, dok­torantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultu­rowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.Statystyki

Abstract views: 29
PDF downloads: 21


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Małgorzata Sokołowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.