Restart Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego

Monika Talarczyk

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi (Polska)

Abstrakt

Recenzja książki Łukasza Biskupskiego Kinofilia zaangażowana. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX w. (2017). Autor z powodzeniem dokonał rewizji wiedzy o przedwojennym stowarzyszeniu „Start” z punktu widzenia nowej historii filmu, a więc w wyniku powrotu do archiwalnych źródeł i krytycznej oceny dotychczasowych ustaleń. Przekonująco uzasadnił potrzebę reinterpretacji dokonań członków „Startu” z perspektywy historyka, który nie należy do tamtego pokolenia. Autor z powodzeniem uniknął nostalgii właściwej pierwszym historykom „Startu” czy tonu rozliczenia z pokoleniem komunistów. Wpisał ich inicjatywę w kontekst aktywności pierwszego pokolenia kinofilów w międzywojennej Europie. Ponadto przesunął akcent z ich działalności filmowej na działalność związaną z animowaniem kultury filmowej, zrekonstruował wewnętrzne dysputy estetyczne i polityczne w „Starcie”, zrewidował kalendarium oraz filmografię startowców. Tekst autorski wzbogacił wyborem artykułów prasowych startowców oraz ilustracji – do tej pory szerzej nieudostępnianych i niekomentowanych przez historyków kina.


Słowa kluczowe:

Łukasz Biskupski, kinofilia, Start

J. Maśnicki, K. Stepan, Warszawscy inteligencji dyskutują przy kawiarnianym stoliku (1932), w: Historia kina polskiego, red. T. Lubelski, K. J. Zarębski, Warszawa 2007, s. 35-37.
  Google Scholar

M. Hendrykowska, Kronika kinematografii polskiej 1895-1997, Ars Nova, Poznań 1999, s. ??
  Google Scholar

J. Leman, Eugeniusz Cękalski, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódź 1996.
  Google Scholar

M. Talarczyk-Gubała, Wanda Jakubowska. Od nowa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
  Google Scholar

Ł. Biskupski, Ukąszeni przez film, „Przekrój” 2012, nr 28-29.
  Google Scholar

D. Karcz, Wanda Jakubowska, Heshelverlag, Berlin 1967.
  Google Scholar

M. Radkiewicz, Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939, Korporacja Ha!art, Kraków 2016, s. 351-353.
  Google Scholar

M. Hagener, Moving Forward, Looking Back.The European Avant-Garde and the Invention of Film Culture 1919-1939, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007.
DOI: https://doi.org/10.5117/9789053569610   Google Scholar

Zadania historyczne rozwoju wsi (1933), w: Łukasz Biskupski, Kinofilia zaangażowana. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX wieku, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2017, s. 119-120.
  Google Scholar

Ł.Biskupski, Kinofilia zaangażowana. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX wieku, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2017.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Talarczyk, M. (2018) „ Restart Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 237–241. doi: 10.36744/kf.1931.

Autorzy

Monika Talarczyk 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi Polska

Dr hab., filmoznawczyni, wykładowczyni Szkoły Filmowej w Łodzi. Autorka książek: Wanda Jakubowska. Od nowa (2015), Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kine­matografii (2013), Wszystko o Ewie. Filmy Bar­bary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku (2013), PRL się śmieje! Polska komediafil- mowa 1945-1989 (2007), współredaktorka z Mał­gorzatą Radkiewicz tomu (Nie)widzialne kobiety kina (2018). Laureatka Nagrody PISF, dwukrotnie nominowana do Nagrody im. Bolesława Michałka. Członkini Kobiet Filmu, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, FIPRESCI. Współpracow­niczka Krytyki Politycznej.

 

 Statystyki

Abstract views: 42
PDF downloads: 36


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Monika Talarczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.