Program MEDIA: koncepcja kina europejskiego

Materiał nierecenzowany

Mariana Liz

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Lizboński (Portugalia)

Abstrakt

Artykuł jest rozdziałem drugim z książki Mariany Liz Euro-Visions. Europe in Contemporary Cinema (2016). Rozpoczyna się on przeglądem kluczowych zagadnień współczesnego kina europejskiego, a także najważniejszych cech europejskiego przemysłu filmowego, ustanawiając kontekst dla analizy programu Unii Europejskiej o nazwie MEDIA. Autorka przedstawia wyłonienie się, główne cele oraz inicjatywy programu MEDIA, a następnie zdaje sprawę z dyskusji toczącej się wokół promocji tego unijnego programu. W dalszej części omawia sposób, w jaki unijna wizja kina europejskiego jest prezentowana szerszej publiczności. Ponadto autorka zastanawia się nad tym, jak idea Europy kształtuje instytucjonalne dyskusje dotyczące przemysłu audiowizualnego, oraz przygląda się filmom fabularnym, które doczekały się premiery dzięki wsparciu programu MEDIA. Posługując się dogłębną analizą tekstualną, Liz wskazuje konkretne idee Europy w obrębie zarówno formy, jak i treści tych filmów. Rozważa się tu ponad dwieście produkcji, ale studia przypadków obejmują filmy, które są najczęściej „reklamowane” przez Komisję Europejską, na przykład w notatkach i komunikatach prasowych. Studia przypadków dotyczą możliwie największej liczby różnych narodów europejskich, zarówno „wielkich”, jak i „małych” krajów, a także przemysłu audiowizualnego, a ponadto odnoszą się do różnorodnych gatunków filmowych, w tym do produkcji wysokobudżetowych i niezależnych.

  • Tekst jest tłumaczeniem rozdziału The MEDIA Programme: Framing European Cinema z książki Mariany Liz Euro-Visions: Europe in Contemporary Cinema. © Mariana Liz, 2016, Euro-Visions: Europe in Contemporary Cinema, Bloomsbury Academic – An imprint of Bloomsbury Publishing Inc., New York – London – Oxford – New Delhi – Sydney.

Ze względu na ograniczenia praw autorskich artykuł jest dostępny tylko w wydaniu papierowym. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

europejski przemysł filmowy, program Unii Europejskiej MEDIA, Komisja Europejska

Bergfelder, Tim. Popular European Cinema in the 2000s.: Cinephilia, Genre and Heritage, w: Europeanness of European Cinema. ed. Mary Harrod, Mariana Liz, Alissa Timoshkina. London and New York: I.B. Tauris, 2015: 33-58.
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755694822.ch-002   Google Scholar

Betz, Mark. Beyond the Subtitle: Remapping European Art Cinema. London, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
  Google Scholar

Brooks, Xan. “Can Cannes Spring a Late Surprise?”, Guardian 21.05.2009
  Google Scholar

Collins, Richard. Broadcasting and Audio-Visual Policy in the European Single Market. London: John Libbey, 1993.
  Google Scholar

Commission of the European Communities, Conclusions of the Presidency – European Council, Rodos 2-3.12.1988.
  Google Scholar

Dale, Martin. Europa, Europa: Developing the European Film Industry. Paris: Académie Carat and MEDIA Business School, 1992.
  Google Scholar

De Valck, Marijke. Film Festival. From European Geopolitics to Global Cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
DOI: https://doi.org/10.1017/9789048506729   Google Scholar

Doyle, Gillian, Philip Schlesinger, Raymond Boyle, Lisa W. Kelly. The Rise and Fall of the UK Film Council. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
DOI: https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748698233.001.0001   Google Scholar

Elsaesser, Thomas. “European Cinema into the Twenty First Century: Enlarging the Context?” In The Europeanness of European Cinema: Identity, Meanings, Globalisation. ed. M. Harrod, M. Liz, A. Timoshkina. London: I. B Tauris, 2015: 17-32.
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755694822.ch-001   Google Scholar

Erdogan, Nezih. “Star Director as Symptom: Reflections on the Reception of Fatih Akin in the Turkish Media”. New Cinema – Journal of Contemporary Film 7:1 (2009): 27-38.
DOI: https://doi.org/10.1386/ncin.7.1.27_1   Google Scholar

Europe and Love in Cinema, ed. L. Passerini, J. Labanyi, K. Diehl. Bristol: Intellect, 2012.
  Google Scholar

Haastrup, Helle Kanik. “Popular European Art Film: Challenging Narratives and Engaging Characters”. In European Film and Media. ed. L. Højbjerg, H. Søndergaard. Copenhagen: Museum Tusculanum Press and University of Copenhagen, 2006: 263-283.
  Google Scholar

Jäckel, Anne. European Film Industries. London: BFI, 2003.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781838711184   Google Scholar

Powell, Nik. The State of European Cinema. A New Dose of Reality. London: Cassel, 1996.
  Google Scholar

Shore, Cris. Building Europe: The Cultural Politics of European Integration. London: Routledge, 2000.
  Google Scholar

The European Community Policy in the Audiovisual Field – Legal and Political Texts, Office of the Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1990.
  Google Scholar

Vasconcelos, M. Report by the Think Tank on the Audiovisual Politics, w: Office of the Official Publications of the European Communities. Luxembourg 1994.
  Google Scholar

Wood, Mary. Cultural Space as Political Metaphor: The Case of the European „Quality” Film, 2000, http://mediasalles.it/crl_wood.htm
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Liz, M. (2018) „Program MEDIA: koncepcja kina europejskiego”, Kwartalnik Filmowy, (101-102), s. 6–39. doi: 10.36744/kf.1864.

Autorzy

Mariana Liz 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Lizboński Portugalia

Doktorat obroniła w 2012 r. na King’s College London. Jest autorką książki Euro-Visions. Europe in Contemporary Cinema (2016), redaktorką tomu Portugal’s Global Cinema (2017) i współredaktorką antologii The Europeanness of European Cinema (2015). Obecnie jest stypendystką w ramach programu podoktorskiego w Instituto de Ciências na Uniwersytecie Lizbońskim. Jej projekt, finansowany przez Portugalskie Ministerstwo Nauki, dotyczy badań nad europejskimi miastami, kinem i turyzmem.Statystyki

Abstract views: 101


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Mariana Liz

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.