Pasolini – Guareschi. Poetycka „Wściekłość” i jej dalsze reperkusje

Karol Jóźwiak

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)

Abstrakt

Autor podejmuje zagadnienia produkcji, egzegezy i kontekstów ideologiczno-politycznych pierwszego włoskiego filmu montażowego La rabbia, autorstwa Piera Paola Pasoliniego i Giovanniego Guareschiego. Film stworzony w 1962 r., na podstawie materiałów filmowych gromadzonych przez dwie dekady przez kronikę filmową Mondo Libero, miał przedstawić problemy współczesności z dwóch przeciwstawnych pozycji ideologicznych: lewicowej, reprezentowanej przez Pasoliniego, oraz prawicowej, reprezentowanej przez Guareschiego. W swoim tekście Jóźwiak zakwestionował dotychczasowe interpretacje tego filmu. Wnikliwa analiza warstwy dialogowej oraz materiału wizualnego ukazuje wątpliwą z dzisiejszej perspektywy pozycję polityczną Pasoliniego wobec reżimu sowieckiego, na którą składa się m.in. usprawiedliwianie inwazji sowieckiej na Węgry w 1956 r. i etyczna relatywizacja polityki sowieckiej. Z drugiej strony, analiza prawicowej, „faszystowskiej” części Guareschiego prowadzi do zaskakujących wniosków, dotyczących zakamuflowanego wpływu jego myśli na późną postawę polityczną Pasoliniego. W tym świetle La rabbia jawi się jako przełomowy film w ewolucji myśli i twórczości Pasoliniego.


Słowa kluczowe:

Pier Paolo Pasolini, Giovanni Guareschi, polityka

Guareschi Giovanino, Pasolini Pier Paolo, La rabbia, edycja DVD filmu, Raro Video, 2011.
  Google Scholar

Kletowski Piotr, Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa, Warszawa: Sedno, 2013.
  Google Scholar

Miller-Klejsa Anna, Resistenza we włoskim filmie fabularnym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
DOI: https://doi.org/10.18778/7969-033-6   Google Scholar

Naldini Nico, Pasolini, una vita, Verona: Tamellini Edizione, 2014.
  Google Scholar

Pasolini Pier Paolo, Pasolini on Pasolini. Interviews with Oswald Stack, London: Thames & Hudson, 1969.
  Google Scholar

Pasolini Pier Paolo, Le belle bandiere, Roma: Editori Reuniti, 1980.
  Google Scholar

Pasolini Pier Paolo, Per il cinema, red. W. Siti, Milano: Mondadori, 2003.
  Google Scholar

Pasolini Pier Paolo, Różne wcielenia kruka, przeł. D. Knysz-Rudzka, w: „Kultura filmowa” 1968, nr 9.
  Google Scholar

Pasolini Pier Paolo, Saggi sulla politica e sulla società, red. W. Siti, Milano: Meridiani, 1999.
  Google Scholar

Viano Maurizio, A Certain Realism. Making Use of Pasolini's Film Theory and Practice, Berkeley: University of California Press, 1993.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Jóźwiak, K. (2018) „Pasolini – Guareschi. Poetycka «Wściekłość» i jej dalsze reperkusje”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 45–61. doi: 10.36744/kf.1857.

Autorzy

Karol Jóźwiak 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki Polska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo; historyk i krytyk sztuki. Autor rozprawy doktorskiej Koncepcja języka rzeczywistości w refleksji teoretycznej i twórczości artystycznej Pier Paolo Pasoliniego; stypendysta NCN – w ramach programu Etiuda aktualnie przebywa na stażu doktorskim w Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Autor artykułów dotyczących sztuki i kultury XX w., a także książek artystycznych Zofia Rydet. Inwentaryzacja wizerunków (2013), Haunting Images (2014).Statystyki

Abstract views: 48
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Karol Jóźwiak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.