Zagubione w strumieniu. Internetowa dystrybucja filmów latynoamerykańskich współfinansowanych przez fundusze europejskie – zarys

Bolesław Racięski

boleslawracieski@gmail.com
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1908-9039

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wpływu stale rozwijających się internetowych serwisów SVoD i VoD na dostępność filmów z Ameryki Łacińskiej, współfinansowanych przez Hubert Bals Fund i World Cinema Fund. Filmy te są prezentowane przede wszystkim na prestiżowych festiwalach międzynarodowych, ale niezwykle rzadko docierają do krajów, w których powstały. Ten brak lokalnej dystrybucji jest znacznym problemem, tym bardziej że fundusze otwarcie wyrażają chęć wspierania lokalnych branż filmowych. Po krótkim przedstawieniu sytuacji usług streamingowych w Ameryce Łacińskiej autor przygląda się platformie Unleashed, powiązanej z Hubert Bals Fund, analizuje stosowane przez nią metody przedstawiania wybranych filmów, aby określić, jak są one pozycjonowane w kontekście warunków produkcji, a następnie bada, w jaki sposób Netflix może służyć jako kanał dystrybucji dla kina niszowego, posługując się studium przypadku filmu Gorączka (A febre, reż. Maya Da-Rin, 2019) i jego dystrybucji podczas pandemii COVID-19. Zastosowane tu podejście badawcze opiera się na metodach jakościowych, w szczególności wywiadach, i czerpie z rozwijającej się dziedziny streaming studies. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Lost in the Stream: An Overview of Online Distribution of Latin American Films Co-funded by European Film Funds]

Instytucje finansujące

Artykuł powstał w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2019/32/C/HS2/00495).

Słowa kluczowe:

Europejskie fundusze filmowe, kinematografie latynoamerykańskie, Hubert Bals Fund, streaming, dystrybucja

Aguilar, G., Lacunza, M., Thornton, N. (2017). Latin American Film in the Digital Age. In: M. D’Lugo, A. López, L. Podalsky (eds.), The Routledge Companion to Latin American Cinema (pp. 358-374). London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315720449-25   Google Scholar

Andrew, D. (2004). An Atlas of World Cinema. In: S. Dennison, S. H. Lim (eds.), Remapping World Cinema: Identity, Culture and Politics in Film (pp. 19-29). London: Wallflower Press.
  Google Scholar

Arnold, S. (2016). Netflix and the Myth of Choice/Participation/Autonomy. In: K. McDonald, D. Smiths-Rowsey (eds.), The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century (pp. 49-62). New York: Bloomsbury Academic.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501309410.ch-004   Google Scholar

Chan, F. (2011). The International Film Festival and the Making of a National Cinema. Screen, 52 (2), pp. 253-260.
DOI: https://doi.org/10.1093/screen/hjr012   Google Scholar

Falicov, T. (2019). Latin American Film Industries. London – New York: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781911239376   Google Scholar

Gaw, F. (2012). Algorithmic Logics and the Construction of Cultural Taste of the Netflix Recommender System. Media, Culture and Society, 44 (4), pp. 706-725.
DOI: https://doi.org/10.1177/01634437211053767   Google Scholar

Goldsmith, J., Wu, T. (2006). Who Controls the Internet?: Illusions of a Borderless World, Oxford: Oxford University Press.
DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195152661.001.0001   Google Scholar

Grater, T. (2018, January 29). Rotterdam Launches Streaming Platform with Jarmusch, Payne, Arnold Titles. ScreenDaily.com. https://www.screendaily.com/news/rotterdam-launches-streaming-platform-with-jarmusch-payne-arnold-titles/5126021.article
  Google Scholar

The Hubert Bals Fund Annual Report 2021-2022 (2022). Iffr.com. https://iffr.com/en/annual-report-2021-2022/hubert-bals-fund-0
  Google Scholar

Introducing the Dutch Film Sector (2012). CatalogusBoekman.nl. https://catalogus. boekman.nl/pub/P12-0354.pdf
  Google Scholar

Iordanova, D. (2010). Rise of the Fringe Global Cinema’s Long Tail. In: D. Iordanova, D. Martin-Jones, B. Vidal (eds.), Cinema at the Periphery (pp. 23-45). Detroit: Wayne State University Press.
  Google Scholar

Lobato, R. (2022). Ways of Seeing Netflix. Studies in World Cinema, 2 (1-2), pp. 1-3.
DOI: https://doi.org/10.1163/26659891-02010001   Google Scholar

Lotz, A. D. (2017). Portals: A Treatise on Internet-distributed Television. Ann Arbor: Michigan Publishing – University of Michigan Library. https://doi.org/10.3998/mpub.9699689
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.9699689   Google Scholar

Macnab, G. (2016, January 31). IFFR Unleashes VoD Initiative. ScreenDaily.com. https://www.screendaily.com/rotterdam/iffr-unleashes-vod-initiative/5099587.article
  Google Scholar

Mateo, J., Gomero, G. (2018). Independent Films and Streaming Platforms: Access Difficulties for Peruvian Filmmakers. In: A. Rocha, C. Ferrás, A. Méndez-Porras, E. Jimenez Delgado (eds.), International Conference on Information Technology and Systems (pp. 562-571). Cham: Springer.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-96293-7_47   Google Scholar

Parvulescu, C., Hanzlík, J. (2021). The Peripheralization of East-Central European Film Cultures on VoD Platforms. Iluminace, 22 (2), pp. 5-25.
DOI: https://doi.org/10.58193/ilu.1700   Google Scholar

Rouvroy, A. (2020, March 27). Algorithmic Governmentality and the Death of Politics. GreenEuropeanJournal.eu. https://www.greeneuropeanjournal.eu/algorithmic-governmentality-and-the-death-of-politics/
  Google Scholar

Shaw, D. (2007). Contemporary Latin American Cinema: Breaking into the Global Market. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.
  Google Scholar

Streaming: El Pampero Cine liberó casi toda su filmografía, incluida “La Flor”, de Mariano Llinás (2020). OtrosCines.com. https://www.otroscines.com/nota?idnota=15584
  Google Scholar

Thornton, N. (2022). Bridges, Streams and Dams: The Multiple Negotiated Strategies of Distribution and Access in Latin American Cinema. In: S. Baschiera, A. Fisher (eds.), World Cinema on Demand: Global Film Cultures in the Era of Online Distribution (pp. 47-67). New York – London: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501348624.ch-003   Google Scholar

World Cinema Fund Supported Films 2004-2021 (2022). KulturstiftungDesBundes.de. https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/fileadmin/user_upload/content_stage/ world_cinema_fund/wcf_booklet_2022_web.pdf
  Google Scholar


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Racięski, B. (2023) „Zagubione w strumieniu. Internetowa dystrybucja filmów latynoamerykańskich współfinansowanych przez fundusze europejskie – zarys”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 96–114. doi: 10.36744/kf.1845.

Autorzy

Bolesław Racięski 
boleslawracieski@gmail.com
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-1908-9039

Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu „W poszukiwaniu autentyczności. Badania problematycznych relacji między filmowcami z Ameryki Łacińskiej a europejskimi funduszami filmowymi”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.Statystyki

Abstract views: 122
PDF downloads: 75


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Bolesław Racięski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.