Amerykański horror dziecięcy pod kuratelą dorosłych

Karolina Kostyra

gilbertalbertyna@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4983-9195

Abstrakt

Artykuł dotyczy amerykańskiego horroru dziecięcego rozpatrywanego w relacji do młodej publiczności oraz dorosłych: krytyków, rodziców, pełnoletnich widzów. Widownia horroru kinowego lat 80. i seriali telewizyjnych lat 90. została tu scharakteryzowana w kontekście przynależności do określonej grupy wiekowej (tweens, tj. prawie nastolatki) oraz specyficznego wizerunku i typu konsumpcji popkultury (Gary Cross pisał w tym względzie żartobliwie o „niegrzecznych” dzieciach gremlinach). Obecność dorosłych w dyskursie na temat horroru dziecięcego została w tekście potraktowana jako twórcza przeszkoda, z jaką mierzą się twórcy tej formuły, którzy byli wielokrotnie narażeni na nieprzychylność dorosłych komentatorów. Tekst wpisuje się w rozwijający się na gruncie zachodnim nurt badań nad horrorem dziecięcym. W szerszym ujęciu natomiast lokuje się w kręgu zainteresowań najnowszej refleksji filmoznawczej skupionej na „odzyskiwaniu” dziedzictwa amerykańskiego kina popularnego lat 80. jako kina dowartościowującego dziecięcość i sprawczość dzieci.


Słowa kluczowe:

horror dziecięcy, kultura dziecięca, studia nad dzieciństwem, amerykański horror lat 80., telewizja amerykańska lat 90.

Abbott, S., Antunes, F., Bamber, J., Egan, K., Lester, C., Mullins, V. (2021, 26 listopada). Horror Films for Children: Book Launch & Panel Discussion. YouTube. https:// www.youtube.com/watch?v=rGcW3iXAe5A
  Google Scholar

Antunes, F. (2020). Children Beware!: Childhood, Horror and the PG-13 Rating. Jefferson: McFarland & Company.
  Google Scholar

Golden, C., Bissette, S. R., Sniegoski, T. E. (2002). The Monster Book. New York: Pocket Books. Kendrick, J. (2009). Hollywood Bloodshed: Violence in 1980s American Cinema. Carbondale: Southern Illinois University Press.
  Google Scholar

Lester, C. (2021). Horror Films for Children: Fear and Pleasure in American Cinema. London: Bloomsbury.
  Google Scholar

Ska, S. (2022, 15 grudnia). How „Wednesday” Resurrected the Addams Family. Collider. https://collider.com/netflix-wednesday-gen-z-audience
  Google Scholar

Smith, G. N. (1996). Writing Horror Fiction. London: A & C Black.
  Google Scholar

Smith, S. J. (2005). Children, Cinema and Censorship: From Dracula to the Dead End Kids. London: I. B. Tauris.
  Google Scholar

Śmiałkowski, K. (2016, 5 lutego). Gęsia skórka. Naekranie.pl. https://naekranie.pl/recenzje/gesia-skorka-recenzja
  Google Scholar

Urbańczyk-Tulik, L. (2018). Mój nawiedzony dom, moja upiorna szkoła – udziwniona przestrzeń funkcjonowania dziecka w literaturze grozy dla młodego odbiorcy. W: K. Olkusz, B. Szymczak Maciejczyk (red.), Groza i postgroza (ss. 551-575). Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-06

Cited By / Share

Kostyra, K. (2023) „Amerykański horror dziecięcy pod kuratelą dorosłych”, Kwartalnik Filmowy, (121), s. 58–77. doi: 10.36744/kf.1461.

Autorzy

Karolina Kostyra 
gilbertalbertyna@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska
https://orcid.org/0000-0002-4983-9195

Kinofilka, filmoznawczyni, adiunktka w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka publikacji na temat filmu młodzieżowego i narracji inicjacyjnych w kinie, m.in. książki Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu (2019). Współredaktorka portalu „Final Girls – magazyn o kinie” poświęconego kinu gatunkowemu.Statystyki

Abstract views: 326
PDF downloads: 360


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Karolina Kostyra

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.