Idealne kino Wiesława Myśliwskiego

Jeremi Szaniawski

jeremi.szaniawski@gmail.com
Uniwersytet w Massachusetts w Amherst (Stany Zjednoczone)
https://orcid.org/0000-0001-5437-4516

Abstrakt

Autor eseju szuka śladów potwierdzających wpływ kina na życie i twórczość Wiesława Myśliwskiego. Mimo że pisarz otwarcie mówił o swoim zamiłowaniu do kina, aspekt ten jest pomijany w omówieniach jego dorobku. Sam Myśliwski również nie poświęca mu zbyt wiele miejsca w wydanym niedawno zbiorze tekstów i wywiadów W środku jesteśmy baśnią. Mowy i rozmowy (2022). W niniejszym artykule autor poświęca szczególną uwagę motywom filmowym w powieści Traktat o łuskaniu fasoli (2006), filmowej wyobraźni, która się w tej książce ujawnia, a także roli historii w twórczości Myśliwskiego. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Wiesław Myśliwski’s Ideal Cinema]


Słowa kluczowe:

Wiesław Myśliwski, modernizm, adaptacja filmowa

Deleuze, G. (2014). Difference and Repetition (trans. P. Patton). London: Bloomsbury.
  Google Scholar

Myśliwski, W. (2007). Traktat o łuskaniu fasoli. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. (First published: 2006).
  Google Scholar

Myśliwski, W. (2013). A Treatise on Shelling Beans (trans. B. Johnston). New York: Archipelago Books.
  Google Scholar

Myśliwski, W. (2019). Widnokrąg. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. (First published: 1996).
  Google Scholar

Myśliwski, W. (2022). W środku jesteśmy baśnią. Mowy i rozmowy. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-04-06

Cited By / Share

Szaniawski, J. (2023) „Idealne kino Wiesława Myśliwskiego”, Kwartalnik Filmowy, (121), s. 166–187. doi: 10.36744/kf.1415.

Autorzy

Jeremi Szaniawski 
jeremi.szaniawski@gmail.com
Uniwersytet w Massachusetts w Amherst Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0001-5437-4516

Wykłada na Uniwersytecie Massachusetts w Amherst w Stanach Zjednoczonych, gdzie kieruje katedrą Amesbury – literatury polskiej i języka polskiego. Autor monografii The Cinema of Alexander Sokurov: Figures of Paradox (2014); redaktor takich publikacji, jak The Global Auteur: The Politics of Authorship in 21st Century Cinema (2016), On Women’s Films Across Worlds and Generations (2019), After Kubrick: A Filmmaker’s Legacy (2020), Fredric Jameson and Film Theory: Marxism, Allegory, and Geopolitics in World Cinema (2022). Obecnie pracuje nad książką na temat kina i literatury polskiej w XXI w.Statystyki

Abstract views: 225
PDF downloads: 277


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Jeremi Szaniawski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.