„All Together Now”. „Żółta łódź podwodna” (1968), The Beatles i film dla dzieci

Noel Brown

brownn@hope.ac.uk
Liverpool Hope University (Wielka Brytania)
https://orcid.org/0000-0002-2172-8821

Abstrakt

W artykule przeanalizowano film animowany Żółta łódź podwodna (reż. George Dunning, 1968) pod kątem atrakcyjności dla widowni międzypokoleniowej. Film ten jest zwykle pozycjonowany jako artefakt kontrkultury późnych lat 60., jego status filmu dla dzieci pozostaje w dużej mierze przeoczony. Autor dowodzi, że film ten zachęca i daje podstawy do wielu różnych interpretacji. Tyczy się to zwłaszcza jego podwójnego statusu jako zarazem filmu dla dzieci i widzów kina familijnego, jak i produkcji zorientowanej na dorosłych, oddającej rewolucyjnego ducha tego okresu. Autor wykazuje, że choć Żółta łódź podwodna ucieleśnia konkretne aspekty brytyjskiej i północnoamerykańskiej kultury późnych lat 60., to zawarta w tej animacji narracja wykracza poza narodową specyfikę kulturową i przemawia do uniwersalnych ludzkich pragnień oraz emocji, tak przez wizje utopijnego konsensusu i różnorodności kulturowej, jak i dzięki elektryzującej obecności The Beatles. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: ‘All Together Now’: “Yellow Submarine” (1968), The Beatles, and Children’s Film]


Słowa kluczowe:

film dla dzieci, film familijny, The Beatles, animacja, kino brytyjskie

[NN] (1968, July 14). The Beatles in Pepperland. Sunday Times, [unpaginated].
  Google Scholar

Aronowitz, A. G. (1969, January 31). Wisdom of Their Years. Life, p. 6.
  Google Scholar

Bowman, D. (1972). Scenarios for the Revolution in Pepperland. Journal of Popular Film, 1 (3), pp. 173-184.
DOI: https://doi.org/10.1080/00472719.1972.10661654   Google Scholar

Brodax, A. (2004). Up Periscope Yellow: The Making of The Beatles’ Yellow Submarine. New York: Limelight Editions.
  Google Scholar

Campbell, J. (2004). The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press.
  Google Scholar

Carpenter, J. (1969, January 24). Pop Poll Results. The Los Angeles Free Press, p. 26.
  Google Scholar

Crist, J. (1968, November 4). Long Day’s Journey into Knighthood. New York, p. 55.
  Google Scholar

Dyer, R. (2002). Entertainment and Utopia. In: R. Dyer, Only Entertainment (pp. 19-35). New York: Routledge.
  Google Scholar

[E. S.] (1968, July 17). Beatles Find Their Film Feet in Weird and Witty Fantasy. Daily Telegraph, p. 17.
  Google Scholar

Eisenstein, S. (1988). Eisenstein on Disney. London: Methuen.
  Google Scholar

Ellis, I. (2012). Brit Wits: A History of British Rock Humour. Bristol: Intellect.
  Google Scholar

Glynn, S. (2013). The British Pop Music Film: The Beatles and Beyond. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
DOI: https://doi.org/10.1057/9780230392236   Google Scholar

Glynn, S. (2021). The Beatles and Film: From Youth Culture to Counterculture. London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780429275357   Google Scholar

Gosling, N. (1968, July 28). Lessons at the Movies. The Observer, p. 21.
  Google Scholar

Halberstam, J. (2011). The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv11sn283   Google Scholar

Hieronimus, R. R. (2002). Inside the Yellow Submarine: The Making of the Beatles’ Animated Classic. Iola: Krause Publications.
  Google Scholar

Hieronimus, R. R., Cortner, L. E. (2021). It’s All in the Mind: Inside The Beatles’ Yellow Submarine, vol. 2. Owing Mills: Hieronimus & Co., Inc. Publications.
  Google Scholar

Jackson, K. M. (2006). Interview of Walt Disney by Cecil B. DeMille. In: K. M. Jackson (ed.), Walt Disney: Conversations (pp. 13-14). Jackson: University Press of Mississippi.
  Google Scholar

Kimsey, J. (2009). “An Abstraction, Like Christmas”: The Beatles for Sale and for Keeps. In: K. Womack (ed.), The Cambridge Companion to the Beatles (pp. 230-254). Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521869652.015   Google Scholar

Kohn, J. (1969, April 9). Jerry – Part II. The East Village Other, 4 (19), p. 5.
  Google Scholar

Maher, J. (1964, March 14). Nobody Loves the Beatles ‘Cept Mother, Capitol, Etc. Billboard, p. 3.
  Google Scholar

Mallett, R. (1968, July 24). Cinema. Punch, pp. 29-30.
DOI: https://doi.org/10.1080/00963402.1968.11457703   Google Scholar

Marlborough, D. (1968, August 6). Beatles Film Dropped by Some Cinemas. The Daily Mail, [unpaginated].
  Google Scholar

Marlborough, D. (1968, August 7). Rank’s Torpedo Baffles the Beatles. The Daily Mail, p. 7.
  Google Scholar

Marwick, A. (1991). Culture in Britain Since 1945. Oxford: Basil Blackwell.
  Google Scholar

Millar, G. (1968). Yellow Submarine. Sight and Sound (4), pp. 204-205.
  Google Scholar

Milne, T. (1968, July 21). Julie as Gertie. The Observer, p. 20.
  Google Scholar

Milstead, J. (1969). Flicks – Yellow Submarine. TeenSet ( January), p. 8.
  Google Scholar

Neaverson, B. (1997). The Beatles Movies. London: Cassell.
  Google Scholar

Nikolajeva, M. (2005). Aesthetic Approaches to Children’s Literature. Lanham: The Scarecrow Press.
  Google Scholar

Rhode, E. (1968, July 25). Pepperland. The Listener, p. 29.
  Google Scholar

Schickel, R. (1968, November 15). The Yellow Sub Rescues a Drowning Act. Life, p. 12.
  Google Scholar

Schickel, R. (1997). The Disney Version: The Life, Times, Art and Commerce of Walt Disney. Chicago: Elephant Paperbacks.
  Google Scholar

Sloane, L. (1969, August 24). Yellow Submarine Art is the Thing Today. The New York Times, p. F15.
  Google Scholar

Staples, T. (1997). All Pals Together: The Story of Children’s Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  Google Scholar

Taylor, J. R. (1968, July 18). A British Cartoon that Should Please Nearly Everyone. The Times, p. 7.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-04-06

Cited By / Share

Brown, N. (2023) „„All Together Now”. «Żółta łódź podwodna» (1968), The Beatles i film dla dzieci”, Kwartalnik Filmowy, (121), s. 6–33. doi: 10.36744/kf.1339.

Autorzy

Noel Brown 
brownn@hope.ac.uk
Liverpool Hope University Wielka Brytania
https://orcid.org/0000-0002-2172-8821

Starszy wykładowca filmu na Liverpool Hope University. Jego badania koncentrują się na filmie dla dzieci, rozrywce familijnej i animacji. Autor książek Contemporary Hollywood Animation (2021), The Children’s Film: Genre, Nation and Narrative (2017), British Children’s Cinema: From „The Thief of Bagdad” to „Wallace and Gromit” (2016) oraz The Hollywood Family Film: A History, from Shirley Temple to Harry Potter (2012). Redaktor The Oxford Handbook of Children’s Film (2022); współredaktor Toy Story: How Pixar Reinvented the Animated Feature (2018) oraz Family Films in Global Cinema: The World Beyond Disney (2015). Jest także redaktorem serii książek „Children’s Film and Television” wydawanej przez Edinburgh University Press.Statystyki

Abstract views: 424
PDF downloads: 377


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Noel Brown

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.