O kinie postradzieckim, przedwojennym

Denis Viren

denis.viren@gmail.com
Państwowy Instytut Wiedzy o Sztuce w Moskwie (Federacja Rosyjska)
https://orcid.org/0000-0002-3680-6028

Abstrakt

Recenzja pierwszej polskiej książki filmoznawczej stanowiącej syntezę kina postradzieckiego. Jej autorka przygląda się najważniejszym filmom dotyczącym przepracowania sowieckiej traumy po rozpadzie ZSRR, przy czym nie tylko szczegółowo je analizuje, ale także wpisuje w szeroki kontekst społeczno-polityczny.


Słowa kluczowe:

kino rosyjskie, trauma, postpamięć, Wielki Terror

Gorlewska, P. (2021). Kino postradzieckie. Trauma doświadczenia sowieckiego w rosyjskich filmach fabularnych po 1991 roku. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-11-02

Cited By / Share

Viren, D. (2022) „O kinie postradzieckim, przedwojennym”, Kwartalnik Filmowy, (119), s. 189–194. doi: 10.36744/kf.1256.

Autorzy

Denis Viren 
denis.viren@gmail.com
Państwowy Instytut Wiedzy o Sztuce w Moskwie Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0002-3680-6028

Doktor, filmoznawca i tłumacz polsko-rosyjski. Kierownik Działu Współczesnej Sztuki Zachodniej Państwowego Instytutu Wiedzy o Sztuce w Moskwie, starszy pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest sztuka Europy Środkowej, szczególnie Polski. Autor książki Eksperiment v pol’skom kino 1970-h. [Eksperyment w polskim kinie lat 70.] (2018) i współautor książki YA mogu govoritʼ. Kino i muzyka ottepeli [Mogę mówić. Film i muzyka odwilży] (2020). Prowadzi zajęcia z historii filmu na różnych uczelniach, regularnie bierze udział w konferencjach naukowych w Rosji i w Polsce, był jurorem na rosyjskich i międzynarodowych festiwalach filmowych.Statystyki

Abstract views: 70
PDF downloads: 57


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Denis Viren

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.