Historia kina nie musi być historią arcydzieł

Grzegorz Fortuna Jr.

grzegorz.fortunajr@gmail.com
Uniwersytet Gdański (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0647-8710

Abstrakt

Książki Jacka Rokosza Stracone dusze (2017) oraz Nadzy i rozszarpani (2021) szczegółowo opisują historię amerykańskiego kina eksploatacji lat, odpowiednio, 1929–1959 i 1960–1980. Autor ukazuje kontekst społeczny, polityczny i kulturalny omawianego kina, a także drobiazgowo opisuje produkcyjne i dystrybucyjne uwarunkowania powstających wówczas filmów. Dwutomowa, licząca ponad siedemset stron, utrzymana w duchu Nowej Historii Kina publikacja jest monografią pionierską na polskim rynku wydawnictw filmoznawczych, bowiem porusza tematy niechętnie podejmowane przez rodzimych filmoznawców.


Słowa kluczowe:

kino amerykańskie, kino eksploatacji, blaxploitation, produkcja filmowa, dystrybucja filmowa

Hoberman, J., Rosenbaum, J. (2011). Midnight Movies. Seans o północy (tłum. M. Oleszczyk). Kraków: Korporacja Ha!art.
  Google Scholar

Kletowski, P. (red.) (2016). Europejskie kino gatunków. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Google Scholar

Kletowski, P. (red.) (2021). Europejskie kino gatunków 3. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Google Scholar

Kletowski, P., Peplinski, M. (red.) (2020). Europejskie kino gatunków 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
DOI: https://doi.org/10.4467/K7305.23/21.21.15568   Google Scholar

Łuczyńska, K., Stańczyk, M. (red.) (2016). Poszukiwacze zaginionych znaczeń. Perspektywa (wy)twórcy, odbiorcy i krytyka w badaniach nad kulturą audiowizualną. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Google Scholar

Pabiś-Orzeszyna, M. (2013). Nowa Historia Filmu, Nowa Historia Kina. Część pierwsza: bedeker oraz pogodne wołanie o historię teorii i historię historiografii. Ekrany, (6), ss. 50-55.
  Google Scholar

Pabiś-Orzeszyna, M. (2014). Nowa Historia Filmu, Nowa Historia Kina. Część druga: rewidowanie rewizjonistów. Ekrany, (1), ss. 55-60.
  Google Scholar

Rokosz, J. (2017). Stracone dusze. Amerykańska eksploatacja filmowa 1929-1959. Łódź: Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera.
  Google Scholar

Rokosz, J. (2021). Nadzy i rozszarpani. Amerykańska eksploatacja filmowa 1960-1980. Łódź: Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera.
  Google Scholar

Sawicki, P. (2011). Odrażające, brudne, złe. 100 filmów gore. Wrocław: Wydawnictwo Yohei.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-11

Cited By / Share

Fortuna Jr., G. (2022) „Historia kina nie musi być historią arcydzieł”, Kwartalnik Filmowy, (118), s. 180–186. doi: 10.36744/kf.1170.

Autorzy

Grzegorz Fortuna Jr. 
grzegorz.fortunajr@gmail.com
Uniwersytet Gdański Polska
https://orcid.org/0000-0003-0647-8710

Doktor na wydziale filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat nagrody im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2016) i stypendium doktoranckiego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2017). Publikuje w „Ekranach” i „Kinie”, a także na stronach film.org.pl i Kinomisja.pl. Współzałożyciel firmy dystrybucyjnej Velvet Spoon oraz Pracowni badań produkcyjnych i Nowej Historii Kina Uniwersytetu Gdańskiego. Członek kolektywu VHS Hell i współtwórca Octopus Film Festival w Gdańsku. Miłośnik polskiej popkultury przełomu lat 80. i 90., dawnego włoskiego kina gatunkowego i filmu grozy. Zainteresowany wszystkim tym, co zapomniane lub niedocenione.Statystyki

Abstract views: 150
PDF downloads: 112


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Grzegorz Fortuna Jr.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA