Tom 15 Numer 4 [60] (1965)


SPIS TREŚCI

Socjologiczne badania nad odbiorem filmu [s. 3]
Kazimierz Żygulski

Ankieta o upodobaniach filmowych mieszkańców miast [s. 16]
Jan Falewicz

Nowy film fabularny i jego geneza społeczno-historyczna [s. 31]
Zbigniew Gawrak

Niektóre problemy społecznego funkcjonowania sztuki w epoce mechanicznej reprodukcji [s. 51]
Aleksander Kumor, Danuta Palczewska

Pierwsza polska myśl o potrzebie badań socjologicznych nad filmem [s. 67]
Irena Nowak-Zaorska

Streszczenia w języka francuskim [s. 69]

Spis treści „Kwartalnika Filmowego” 1962-1965 [s. I]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)