Tom 15 Numer 3 [59] (1965)


SPIS TREŚCI

Zagadnienia teoretyczno-estetyczne w polskiej literaturze filmologicznej [s. 3]
Alicja Helman-Szarek

Dwa spojrzenia (Na marginesie książek: Zofii Lissy Estetyka muzyki filmowej i Alicji Helman Rola muzyki w filmie) [s. 15]
Zofia Kułakowska

Polskie publikacje o telewizji w latach 1960-1965 [s. 23]
Pola Wert

Przegląd polskich eseistycznych wydawnictw filmowych [s. 36]
Danuta Karcz

Przegląd publikacji o tematyce historycznej [s. 51]
Eugenia Chigrin-Heller

Społeczne problemy filmu. Przegląd polskich publikacji [s. 63]
Danuta Palczewska

Streszczenia w języku francuskim [s. 76]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)