Tom 15 Numer 2 [58] (1965)


SPIS TREŚCI

Rozwój polskiego filmu dokumentalnego w latach 1944-1958 [s. 5]
Jadwiga Rocheńska

Tendencje polskiego filmu dokumentalnego w latach 1959-1964 [s. 14]
Andrzej Ochalski

Z ankiety Rola i specyfika filmu dokumentalnego 
wypowiedź Jerzego Bossaka [s. 23]
wypowiedź Władysława Forberta [s. 29]
wypowiedź Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego [s. 30]
wypowiedź Tadeusza Jaworskiego [s. 31]
wypowiedź Kazimierza Karabasza [s. 35]
wypowiedź Janusza Kidawy [s. 39]
wypowiedź Janusza Majewskiego [s. 40]
wypowiedź Mariana Marzyńskiego [s. 42]
wypowiedź Andrzeja Trzosa [s. 44]
wypowiedź Jerzego Ziarnika [s. 45]

Lista nagród dla polskich filmów dokumentalnych 1944-1964 [s. 51]

Diariusz kinematografii polskiej za 1964 r. [s. 59]
Irena i Jerzy Giżyccy

Wyniki czołowych festiwali filmowych 1964 [s. 83]

Streszczenia w języku francuskim [s. 91]

Streszczenia w języku angielskim [s. 100]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)