Tom 15 Numer 1 [57] (1965)


SPIS TREŚCI

U podstaw porównawczych badań nad sztuką (Filmoznawcza propozycja badawcza) [s. 3]
Bolesław W. Lewicki

Słowno-obrazowa natura fabularnego widowiska telewizyjnego [s. 8]
Pola Wert

Literackie analizy Sergiusza Eisensteina [s. 19]
Ema Siemińska

Struktura filmowa Matki Joany od Aniołów na tle innych struktur tego wątku [s. 29]
Ilanna Książek-Konicka

Struktura filmu w świetle teorii informacji [s. 40]
Mirosława Kandulska-Mielcarek

Pierwiastki filmowe w twórczości literackiej Tadeusza Peipera i Jalu Kurka [s. 44]
Janusz Kucharczyk

Problematyka badawcza Zakładu Wiedzy o Filmie Uniwersytetu Łódzkiego [s. 53]
Ewa Siemińska

Streszczenia w języku francuskim [s. 60]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)