Tom 14 Numer 4 [56] (1964)


SPIS TREŚCI

Polski film animowany. Próba oceny dorobku dwudziestolecia [s. 3]
Andrzej Kossakowski

Plastyka w filmie animowanym [s. 14]
Marian Wimmer

Uwagi o genezie twórczości filmowej Borowczyka i Lenicy [s. 24]
Mieczysław Porębski

Z ankiety Specyfika filmu animowanego
wypowiedź Witolda Giersza [s. 29]
wypowiedź Władysława Nehrebeckiego [s. 31]
wypowiedź Daniela Szczechury [s. 33]
wypowiedź Kazimierza Urbańskiego [s. 34]
wypowiedź Zenona Wasilewskiego [s. 37]
wypowiedź Jerzego Zitzmana [s. 39]

Film rysunkowy w oczach Irzykowskiego [s. 43]
Aleksander Kumor

Streszczenia w języku francuskim [s. 50]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)