Tom 14 Numer 3 [55] (1964)


SPIS TREŚCI

Niektóre zagadnienia współczesnej radzieckiej teorii filmu [s. 3]
Regina Dreyer-Sfard

Kilka uwag o krytyce włoskiej [s. 14]
Maria Kornatowska

Film współczesny w oczach krytyki francuskiej [s. 28]
Eugenia Chigrin-Heller

Z zagadnień amerykańskiej myśli filmowej [s. 39]
Jolanta Mach

Streszczenia w języku francuskim [s. 50]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)