Tom 14 Numer 1-2 [53-54] (1964)


SPIS TREŚCI

Tradycja i perspektywy. Sztuka filmowa dwudziestolecia Polski Ludowej [s. 3]
Jerzy Toeplitz

Ogniwa związków literatury z filmem [s. 20]
Wojciech Wierzewski

Płótno obrazu – płótno ekranu [s. 36]
Aleksander Ledóchowski

Pogranicze teatru i filmu [s. 49]
Danuta Karcz

Związki kultury muzycznej i filmowej [s. 72]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)