Tom 13 Numer 4 [52] (1963)


SPIS TREŚCI

Myśli o scenografii filmowej [s. 3]
Marian Wimmer 

Niektóre problemy ciągłości dzieła filmowego [s. 16]
Jerzy Mierzejewski

Z ankiety Scenograf w zespole filmowym
Wypowiedź Bolesława Kamykowskiego [s. 23]
Wypowiedź Wojciecha Krysztofiaka [s. 25]
Wypowiedź Jerzego Skrzypińskiego [s. 27]

Stanisław Lenartowicz (próba definicji stylu) [s. 31]
Jan Olszewski

Zagadnienia plastyczne w literaturze światowej [s. 47]
Eugenia Chigrin-Heller

Streszczenia w języku francuskim [s. 54]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)