Tom 13 Numer 3 [51] (1963)


SPIS TREŚCI

Uwagi o metodologii badania dzieła filmowego [s. 3]
Aleksander Jackiewicz

Z zagadnień rytmu w filmie [s. 15]
Alicja Helman

Sensualizm jako podstawa badania dzieła filmowego (niektóre wstępne propozycje) [s. 35]
Aleksander Kumor, Danuta Palczewska

Rozważania nad przestrzenią i czasem w filmie [s. 48]
Zbigniew Gawrak

Streszczenia w języku francuskim [s. 60]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)