Tom 13 Numer 1-2 [49-50] (1963)


SPIS TREŚCI

U podstaw krytyki filmowej [s. 3]
Stefan Morawski

Z ankiety Rola i specyfika krytyki filmowej
Wypowiedź Stanisława Grzeleckiego [s. 30]
Wypowiedź Aleksandra Jackiewicza [s. 35]
Wypowiedź Zygmunta Kałużyńskiego [s. 39]
Wypowiedź Bolesława Michałka [s. 47]
Wypowiedź Zbigniewa Pitery [s. 53]
Wypowiedź Jerzego Płażewskiego [s. 55]

Przyczynek do badań polskiego piśmiennictwa filmowego drugiej połowy lat czterdziestych [s. 60]
Tadeusz Cichocki

Główne problemy i tendencje rozwojowe polskiej krytyki filmowej w latach 1950-1960 [s. 73]
Barbara Mruklik

SPRAWOZDANIA
Kronika wydarzeń z życia krytyki i prasy filmowej w Polsce Ludowej [s. 107]

Diariusz kinematografii polskiej za 1962 r. [s. 110]

Streszczenia w języku francuskim [s. 134]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)