Tom 12 Numer 4 [48] (1962)


SPIS TREŚCI

Obiektywność i subiektywność ocen estetycznych w telewizji [s. 3]
Tadeusz Pszczołowski

Telewizja artystyczna [s. 15]
Artur Międzyrzecki

Film – telewizja – film telewizyjny [s. 29]
Stefan Czarnecki

Widz jako aktor w programie telewizyjnym (uwagi i refleksje) [s. 42]
Lech Pijanowski

Literatura z zakresu teorii telewizji [s. 51]
Pola Wert

Badania socjologiczne nad odbiorem programu telewizyjnego w Polsce [s. 63]
Andrzej Siciński

SPRAWOZDANIA
Z dyskusji na Kongresie AICS w Warszawie [s. 67]
Zbigniew Gawrak

Wyniki czołowych festiwali filmowych 1962 r. [s. 72]

Streszczenia w języki francuskim [s. 79]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)