Tom 12 Numer 3 [47] (1962)


SPIS TREŚCI

Film naukowy jako przekaz informacyjny [s. 3]
Bolesław W. Lewicki

Dziś i jutro polskiego filmu naukowego [s. 12]
Jan Jacoby

Elementy badawcze we współczesnej kinematografii artystycznej [s. 22]
Zbigniew Gawrak

Polski powojenny film popularnonaukowy [s. 29]
Pola Wert

Polskie filmy o sztuce [s. 40]
Tadeusz Kowalski

Polskie powojenne filmy o sztuce (wybór filmograficzny) [s. 49]

Artykuły i wypowiedzi działaczy AICS: [s. 54]
Jean Painleve – Film popularnonaukowy w biologii; J. W. Varossieau – Międzynarodowa Filmoteka Naukowa w Brukseli; Igor Wasilkow – Sztuka filmowa i nauka; Jean Le Harivel – Problemy nauki w filmie i telewizji; Werner Hortzschansky – Film naukowy w NRD; Yutaka Yoshimi – Film w służbie biologii; Gotthard Wolf — Film naukowy w NRF; Mikołaj Preobrażeński — Film w służbie nauki; P. M. E. B. M. Janssen — Rozwój kinematografii naukowej w Holandii; Jan Caldbek — O powstaniu i rozwoju filmu naukowego w Czechosłowacji; Rodolfo V. Talice — Film naukowy w Urugwaju; Stefan Z. Różycki — Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Tragedia Arnheima (Film jako sztuka) [s. 76]
Jerzy Płażewski

Przezrocza, film, telewizja w szkole (o książce Edwarda Fleminga) [s. 82]
Ewa Nurczyńska

Książka Janiny Koblewskiej-Wróblowej Film i dzieci [s. 84]

Literatura filmu naukowego w Polsce (przegląd bibliograficzny) [s. 88]
Zygmunt Machwitz

Streszczenia w języku francuskim [s. 94]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)