Tom 12 Numer 1-2 [45-46] (1962)


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne [s. 3]
Aleksander Jackiewicz

Z dziejów myśli filmowej w Polsce w latach 1918-1929 [s. 5]
Kazimierz Michalewicz

Stefanii Zahorskiej walka o treść [s. 47]
Danuta Karcz

Klub filmowy Awangarda [s. 93]
Bolesław W. Lewicki

Prasa filmowa o filmie polskim w latach trzydziestych [s. 108]
Witold Witczak

Film a polaryzacja polityczna prasy w Polsce w latach trzydziestych [s. 133]
Danuta Stambórska

SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Nieznana spuścizna Sergiusza Eisensteina (drugi przegląd) [s. 144]
Regina Dreyer

Andre Bazin — Co to jest film? [s. 150]
Maria Kornatowska

Gilbert Cohen-Seat — Problemy kina i informacji wizualnej [s. 155]
Eugenia Chigrin-Heller

Diariusz kinematografii polskiej za 1961 r. [s. 158]

Streszczenia w języku francuskim [s. 181]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)