Tom 11 Numer 4 [44] (1961)


SPIS TREŚCI

Uwagi o polskim filmie fabularnym (1959-1961) [s. 3]
Jerzy Toeplitz

Powrót Kordiana (Tradycja romantyczna w filmie polskim) [s. 23]
Aleksander Jackiewicz

Polski film dokumentalny 1959-1961 [s. 38]
Wanda Wertenstein

Polski film eksperymentalny (próba klasyfikacji) [s. 50]
Alicja Helman

W setną rocznicę urodzin Georges Mélièsa (1861-1938) [s. 57]
Yvette Biro

15-lecie tzw. Krakowskiej Szkoły Filmowej [s. 63]
Danuta Karcz

Z wizyty polskich krytyków filmowych w ZSRR [s. 68]
Zbigniew Gawrak

Wyniki czołowych festiwali filmowych 1961 r. [s. 71]

Streszczenia w języku francuskim [s. 77]

Spis treści "Kwartalnika Filmowego" 1951-1961 [s. I]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)