Tom 11 Numer 3 [43] (1961)


SPIS TREŚCI

Władysław Starewicz. Nieznany pionier sztuki filmowej [s. 3]
Filmografia Władysława Starewicza [s. 29]
Władysław Jewsiewicki

Z młodzieńczej twórczości Sergiusza Eisensteina („montaż atrakcji”) [s. 35]
Regina Dreyer

Wspomnienia ze „straży przedniej” (Z dziejów filmowej awangardy krakowskiej) [s. 57]
Jalu Kurek

Poza doraźną publicystyką (Szkice o filmie polskim Bolesława Michałka) [s. 67]
Jerzy Płażewski

W sprawie przekładu książki Rogera Manvella (dwugłos polemiczny) [s. 73]
Irena Nomańczukowa
Jerzy Płażewski

Diariusz kinematografii polskiej za 1960 r. [s. 77]
Irena i Jerzy Giżyccy

Streszczenia w języku francuskim [s. 98]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)