Tom 11 Numer 2 [42] (1961)


SPIS TREŚCI

Muzyka w polskich filmach eksperymentalnych [s. 3]
Zofia Lissa

Z ankiety Rola muzyki w dziele filmowym
Wypowiedź Tadeusza Bairda [s. 25]
Wypowiedź Włodzimierza Kotońskiego [s. 30]
Wypowiedź Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego [s. 35]

Problemy instrumentacji w muzyce filmowej Andrzeja Markowskiego [s. 39]
Zofia Kułakowska

Element pozawizualny w filmie [s. 45]
Pierre Schäffer

Literatura muzyki filmowej [s. 58]
Alicja Helman

Polska muzyka filmowa 1943-1960 (filmografia) [s. 73]
Leszek Armatys

Streszczenia w języku francuskim [s. 80]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)