Tom 11 Numer 1 [41] (1961)


SPIS TREŚCI

Dorobek publicystyczny i działalność społeczna Startu (1930-1935) [s. 4]
Barbara Armatys

Myśl filmowa i działalność artystyczna Startu (1930-1935) [s. 24]
Leszek Armatys

Sesja poświęcona działalności SMFA Start:
Z wieczoru wspomnień [s. 43]
Dyskusja [s. 48]
Materiały i dokumenty związane z działalnością SMFA Start: filmografia Startu [s. 61]
Diariusz Startu [s. 65]
Lista członków Startu [s. 67]
Z materiałów sesji [s. 68]

SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Nieznana spuścizna Sergiusza Eisensteina (pierwszy przegląd) [s. 70]
Regina Dreyer

Zdetronizowany mit (Roger Manvell: Film) [s. 76]
Jerzy Płażewski

Sztuki plastyczne i film (przypomnienie książki Henriego Lemaître'a) [s. 82]
Alina Desage

Streszczenia w języku francuskim [s. 87]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)