Tom 10 Numer 4 [40] (1960)


SPIS TREŚCI

Film i kultura Wschodu [s. 3]
Jerzy Toeplitz

Trzy głosy o problemach adaptacji filmowej
— Wypowiedź Tadeusza Konwickiego [s. 24]
— Wypowiedź Jerzego Stefana Stawińskiego [s. 29]
— Wypowiedź Aleksandra Ścibora-Rylskiego [s. 37]

Teoria Siódmej sztuki Ricciotta Canuda. Studium o początkach estetyki filmu [s. 43]
Aleksander Jackiewicz

Polska nauka i technika a wynalazek kinematografu i ukształtowanie współczesnego filmu [s. 59]
Władysław Jewsiewicki

SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Amerykańskie doktryny filmowe (Film: An Anthology Daniela Talbota) [s. 72]
Bolesław W. Lewicki

Wyniki czołowych festiwali filmowych 1960 r. [s. 75]

Streszczenia w języku francuskim [s. 80]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)