Tom 10 Numer 3 [39] (1960)


SPIS TREŚCI

Z ankiety Rola operatora w dziele filmowym
Rozmowa z Władysławem Forbertem [s. 3]
Filmografia Władysława Forberta [s. 7]

Rozmowa z Mieczysławem Jahodą [s. 10]
Filmografia Mieczysława Jahody [s. 15]

Rozmowa z Janem Laskowskim [s. 16]
Filmografia Jana Laskowskiego [s. 20]

III Międzynarodowy Kongres Szkół Filmowych i Telewizyjnych w Łodzi [s. 21]

Obraz filmowy i kształcenie operatora filmowego [s. 23]
Stanisław Wohl

Dżiga Wiertow i sztuka filmu dokumentalnego [s. 33]
Mikołaj Abramow

Dżiga Wiertow — filmografia [s. 41]
Leszek Armatys

Pochwała operatora [s. 50]
Mario Soldati

Ze wspomnień starego operatora filmowego (1906-1939) [s. 57]
Jan Skarbek Malczewski

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
Kamera, plan i operator filmowy (Uwagi o rozprawie Luciena Sève’a) [s. 69]
Zbigniew Gawrak

XIII Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes [s. 75]
Jerzy Giżycki

Zgon zasłużonego krytyka (Irena Merz 1921-1960) [s. 87]

Streszczenia w języku francuskim [s. 88]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)