Tom 10 Numer 2 [38] (1960)


SPIS TREŚCI

Filmy Eisensteina i Prokofiewa jako nowa forma sztuki syntetycznej [s. 3]
Alicja Helman

Mit i historia w filmie australijskim [s. 22]
Catherine Duncan

Oberhausen 1960 [s. 32]
Regina Dreyer

SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Nowy tom historii filmu Jerzego Toeplitza [s. 45]
Bolesław W. Lewicki

Z pozycji inwestora [s. 49]
Jerzy Płażewski

Wybór pism Sergiusza Eisensteina [s. 57]
Janina Zdanowicz

Diariusz kinematografii polskiej za 1959 r. [s. 62]
Irena i Jerzy Giżyccy

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)