Tom 9 Numer 4 [36] (1959)


SPIS TREŚCI

Film i zrozumienie różnych kultur [s. 3]
Jerzy Toeplitz

Film a początki awangardy artystycznej w Polsce [s. 14]
Władysław Banaszkiewicz

Funkcjonalne współzależności sztuki filmowej [s. 28]
Zbigniew Gawrak

Aleksander Zguridi — twórca filmów o przyrodzie [s. 50]
Janina Koblewska-Wróblowa

I Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie 1959 r. [s. 61]
Zbigniew Pitera

XV Kongres FIAF w Sztokholmie [s. 71]

IV Ogólnopolskie Seminarium D. K. F. i Sesja Dowżenkowska [s. 73]

Wyniki czołowych festiwali filmowych 1959 r. [s. 76]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)