Tom 9 Numer 3 [35] (1959)


SPIS TREŚCI

Uwagi o twórczości filmowej Mikołaja Czerkasowa [s. 3]
Role filmowe Mikołaja Czerkasowa [s. 13]
Regina Dreyer

Alberta Lamorisse'a Czerwony balonik [s. 15]
Janina Koblewska-Wróblowa

O języku filmowym [s. 31]
Jerzy Płażewski

Obraz malarski i obraz filmowy [s. 50]
Aleksander Kumor

Piąty rok Centralnego Archiwum Filmowego [s. 78]
Władysław Banaszkiewicz

Mannheim 1959 [s. 86]
Stanisław Janicki

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)