Tom 9 Numer 2 [34] (1959)


SPIS TREŚCI

O polskim filmie fabularnym (1957-59) [s. 3]
Jerzy Toeplitz

Cannes 59. O XII Międzynarodowym Festiwalu w Cannes [s. 26]
Aleksander Jackiewicz

Wspomnienie o Umberto Barbaro [s. 42]
Luigi Chiarini

Nota autobiograficzna [s. 54]
Umberto Barbaro

Trzy dyskusje (Pudowkin, Eisenstein, Czerkasow) [s. 57]
R. D.

Diariusz kinematografii polskiej za 1958 rok [s. 60]
Irena i Jerzy Giżyccy

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)