Tom 9 Numer 1 [33] (1959)


SPIS TREŚCI

Gramatyka języka filmowego [s. 3]
Bolesław W. Lewicki

Problem „czasu przedstawionego” w muzyce filmowej [s. 23]
Zofia Lissa

Jean Epstein jako teoretyk i filozof filmu — lata dojrzałe [s. 34]
Zbigniew Gawrak

V Festiwal filmów krótkometrażowych w Oberhausen [s. 81]
Regina Dreyer

Teoria filmu w ujęciu Pudowkina [s. 86]
Bolesław W. Lewicki

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)