Tom 8 Numer 3 [31] (1958)


SPIS TREŚCI

Groteska heroiczna — szkic o filmie Eroica Andrzeja Munka [s. 3]
Aleksander Jackiewicz

Fellini, moralista przeciwko poecie [s. 17]
Bolesław Michałek

Federico Fellini — filmografia [s. 36]
Leszek Armatys

Filmologia współczesna (1952-1957) [s. 39]
Zbigniew Gawrak

Czy nowe techniki wpływają na rozwój filmowych środków wyrazu? [s. 71]
Jerzy Płażewski

Jak odczytywać teorię filmową Balázsa (Wybór pism) [s. 80]
Bolesław W. Lewicki

Wyniki czołowych festiwali filmowych 1958 r. [s. 84]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)