Tom 8 Numer 2 [30] (1958)


SPIS TREŚCI

Mitologia i realizm — szkice o Andrzeju Munku [s. 3]
Aleksander Jackiewicz

Filmografia Andrzeja Munka [s. 20]
Aleksander Kumor, Leszek Armatys

Percepcyjne uwarunkowanie estetyki filmu [s. 22]
Bolesław W. Lewicki

Narodziny filmologii (przegląd problemów pierwszego sześciolecia 1946-1951) [s. 37]
Zbigniew Gawrak

SPRAWOZDANIA
XI Festiwal Filmowy w Cannes [s. 58]
Jerzy Toeplitz

Kino, widz i film (pierwsze badania socjologiczne nad widownią warszawską) [s. 71]
Barbara Łobodzińska

III Krajowy Zjazd Dyskusyjnych Klubów Filmowych [s. 82]
Jan Budkiewicz

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)