Tom 8 Numer 1 [29] (1958)


SPIS TREŚCI

Z teatralnej przeszłości Eisensteina [s. 3]
Regina Dreyer

Typy przeżyć filmowych (wstęp do zagadnienia) [s. 25]
Janina Koblewska-Wróblowa

Free Cinema [s. 41]
Helena Opoczyńska

Helmut Käutner (bio-filmografia) [s. 57]
Werner Zurbuch

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Rejestr doktryn filmowych (Henri Agel) [s. 67]
Bolesław W. Lewicki

Diariusz kinematografii polskiej za 1957 r. [s. 71]
Irena i Jerzy Giżyccy

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)